Publicēts: 13.02.2024.

Valūtu tirdzniecības sabiedrībām atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju tās lietotājiem.

Publicējot informāciju tirgus dalībnieka tīmekļvietnē, informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nr.  

Publiskojamā informācija  

Pamatojums  

Publicēšanas vieta  

Publicēšanas termiņš  

1  

Informāciju par reģistrāciju kā valūtu tirdzniecības sabiedrība

MPENL 26.5 pants5MPENL 26.5 pants

LB noteikumi Nr. 221 23.punkts

Valūtu tirdzniecības vietā un tīmekļvietnē (ja tāda ir)

  Pastāvīgi

2  

Valūtu tirdzniecības sabiedrības nodrošina šādu skaidri salasāmu informāciju:

  • VTS nosaukums (firma), juridiskā adrese un tālruņa nr.;
  • ārvalstu valūtu kodi, izmantojot starptautisko standartu ISO 4217 ''Valūtu un resursu kodi';
  • ārvalstu valūtu nosaukumi;
  • ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursi, t.i., valūtu tirdzniecības sabiedrības noteiktie ārvalstu valūtas zemākie pārdošanas kursi un augstākie pirkšanas kursi (klientam neizdevīgākie kursi);
  • informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas vai pārdošanas darījuma komisijas maksu un citām papildu izmaksām;
  • informācija, ka klientam par veikto darījumu jāsaņem kases čeks, kā arī, neizejot no klientu zonas, jāpārliecinās par kases čekā atspoguļotā darījuma atbilstību savstarpējās vienošanās noteikumiem un jāpārbauda darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība un kvalitāte (neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu ar tīmekļvietnes starpniecību);
  • informācija par tiesībām atteikties no ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma LB noteikumu Nr.221 46. punktā minētajos gadījumos;
  • informācija par tiesībām iesniegt Latvijas Bankai sūdzības par valūtu tirdzniecības sabiedrības darbību.

MPENL 26.5 pants

LB noteikumi Nr. 221 36.punkts

Valūtu tirdzniecības vietā pie kases operāciju lodziņa, automatizētajā valūtu tirdzniecības iekārtā un tīmekļvietnē (ja ārvalstu valūtu pārdod ar tīmekļvietnes starpniecību saskaņā ar LB noteikumu Nr.221 27.punktu)

  Pastāvīgi

Valūtu tirdzniecības sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process valūtu tirdzniecības sabiedrībām.

Uzzināt vairāk