Publicēts: 09.04.2019. Aktualizēts: 26.06.2024.

Citu finanšu starpnieku, statistika atspoguļo citu finanšu starpnieku bilances rādītājus, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas datu sagatavošanas prasībām, sākot ar 2024. gada 1. ceturkšņa datiem, citu finanšu starpnieku aktīvu kopsavilkuma dati ir pieejami finanšu kontu statistikas ietvarā.

 

2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12)

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 210 "Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
FKTK 2022. gada 13. septembra normatīvie noteikumi Nr. 165 "Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi"


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk