en
Aktualizēts: 11.09.2019

Citu finanšu starpnieku statistika

Citu finanšu starpnieku, statistika atspoguļo citu finanšu starpnieku bilances rādītājus, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/810/ES)

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2017. gada 14. septembra noteikumi Nr. 154 ""Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi"

 

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījuma fondu statistika

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika atspoguļo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Ieguldījumu fondu saraksts

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38)

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/810/ES)

 

Ieguldījumu fondu kopsavilkuma bilance eiro (2012.-2014. gads)