Publicēts: 01.02.2024.
 

 

 

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Privāto Pensiju fondu likums, savukārtfaktiskais  maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī pēc rēķina saņemšanas.

Rēķinu, izmantojot savā rīcībā esošo informāciju, sagatavo Latvijas Banka un nosūta to tirgus dalībniekam.

Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk