Publicēts: 02.12.2020. Aktualizēts: 18.04.2024.

Eiro banknotes un monētas ir vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis eiro zonā un skaidrā nauda ir vienīgais publiski emitētais naudas veids, kas tieši pieejams visiem iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot autonomiju, privātumu un sociālo iekļaušanu. ECB un valstu centrālo banku (ko dēvē arī par Eirosistēmu) pamatuzdevums ir nodrošināt vienmērīgu skaidrās naudas piegādi un vienkāršot skaidrās naudas izmantošanu iedzīvotāju un uzņēmumu maksājumos. Mēs nodrošinām skaidrās naudas nākotni vairākos veidos.

Skaidras naudas strategija

Mēs nodrošinām skaidrās naudas pieejamību

Eirosistēma nodrošina, lai eiro banknotes un monētas vienmēr būtu pieejamas sabiedrībai. Visas nacionālās centrālās bankas savās valstīs piedāvā bezmaksas skaidrās naudas pakalpojumus, cenšoties padarīt skaidrās naudas aprites ciklu izmaksu ziņā pēc iespējas efektīvāku. Mēs arī ņemam vērā starptautisko tirgu vajadzības, jo liela daļa eiro banknošu atrodas apgrozībā ārpus eiro zonas. Pat ja nākotnē apgrozībā tiks laists digitālais eiro, tas pastāvēs līdzās skaidrajai naudai.

Mēs nodrošinām skaidrās naudas pakalpojumu pieejamību ikvienam

Eirosistēma vēlas, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir piekļuve savai naudai neatkarīgi no izvēlētā maksāšanas veida un vajadzībām. Tāpēc kredītiestādēm ir sociālā atbildība nodrošināt skaidrās naudas pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, t.sk. skaidrās naudas izņemšanu bez maksas vai par saprātīgu maksu. Mēs arī atbalstām mazumtirgotājus, kuri nodrošina papildus skaidrās naudas pakalpojumus, piemēram, naudas atmaksu vai neliela apjoma skaidrās naudas izņemšanu vai iemaksu. Visbeidzot, mēs palīdzam banku sektoram tikt galā ar pēkšņu banknošu pieprasījuma kāpumu un nodrošinām, lai skaidrā nauda varētu tikt izmantota kā alternatīvs maksāšanas līdzeklis gadījumā, ja īslaicīgi nav pieejami elektroniskie maksājumi.

Mēs gādājam par to, lai skaidrā nauda tiktu pieņemta visur

Lielākā daļa eurozonas iedzīvotāju uzskata, ka ir būtiski, lai būtu iespēja norēķināties ar skaidro naudu. Tāpēc būtisks maksājumu sistēmas uzdevums ir nodrošināt, lai visur tiktu pieņemta skaidrā nauda. Tas atbilst arī skaidrās naudas kā likumīgā maksāšanas līdzekļa statusam. Tas ļauj patērētājiem brīvi izvēlēties maksāšanas līdzekli un nozīmē, ka cilvēki bez piekļuves elektroniskiem maksājumiem nenonāk neizdevīgā stāvoklī.

Mazumtirdzniecības uzņēmumi, tirgotāji un citi privātuzņēmumi nedrīkst atteikties pieņemt skaidrās naudas maksājumus, ja vien abas iesaistītas puses nav iepriekš vienojušās par citu maksāšanas līdzekli. Parasti arī valsts iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem jāpieņem skaidrā nauda, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Mēs izstrādājam inovatīvas un drošas eiro banknotes

Eirosistēma izstrādā drošas banknotes, ko aizsargā jaunākās un efektīvākās tehnoloģijas, tādējādi tās ir ļoti labi nodrošinātas pret viltojumiem un to īstumu var viegli noteikt. Mēs nodrošinām apgrozībā esošo eiro banknošu īstumu un augstu kvalitāti, un nosakām bankām un profesionālajiem skaidrās naudas apstrādātājiem stingrus banknošu pārbaudes un autentiskuma noteikšanas standartus. Eiropas Komisijas Perikla programma arī veicina pretviltošanas elementu izstrādi pašreizējo eiro monētu nominālvērtību iespējamai atjaunināšanai nākotnē. Visbeidzot, mēs nodrošinām, lai eiropieši spētu identificēties ar eiro banknošu dizainu.

Mēs nodrošinām banknošu drošumu un ilgtspējību

Eirosistēma gādā, lai eiro banknošu izmantošana būtu droša, īstenojot pētījumus par eiro banknošu izgatavošanas un laišanas apgrozībā potenciālo ietekmi uz sabiedrības veselību un veicot zinātniskas pārbaudes un testus. Tāpat mēs pārbaudām banknošu ietekmi uz vidi, lai konstatētu iespējas samazināt šo ietekmi, izmantojot jaunus produktus un procesus. Tādējādi nodrošinām, ka eiro banknotes un to izgatavošanas process ir pēc iespējas ilgtspējīgāks, zaļāks un videi draudzīgāks.