Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 10.05.2024.

EKS ir Latvijas Bankas maksājumu sistēma, kas nodrošina klientu maksājuma rīkojumu apstrādi visā SEPA telpā (ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē, Monako un San Marino).

EKS sistēma nodrošina divus servisus - klīringa servisu, kas veic neto norēķinu un EKS darbadienā nodrošina  vairākus klīringa ciklus norēķiniem eiro un zibmaksājumu servisu, kas nodrošina nepārtrauktus maksājumus, izpildot katru banku klientu maksājumu dažu sekunžu laikā, 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā.

Uzsākot izmantot kāda EKS servisa pakalpojumus, EKS sistēmas dalībnieks kļūst par Zibsaišu reģistra lietotāju.

 

EKS sistēmas zibmaksājumu serviss  nodrošina bankām iespēju piedāvāt saviem klientiem zibmaksājumus – pārskaitīt naudu no konta vienā bankā uz kontu citā bankā pāris sekundēs jebkurā dienā un jebkurā diennakts laikā, arī brīvdienās un svētku dienāsBanku klienti – privātpersonas un uzņēmumi varēs veikt zibmaksājumus ar brīdi, kad Latvijas Bankas sistēmai vai citai Eiropas zibmaksājumu sistēmai būs pieslēgušās vairākas Latvijas bankas.

eks

Lai nodrošinātu EKS dalībnieku sasniedzamību un iespēju nosūtīt un saņemt zibmaksājumus visā SEPA telpā, EKS sistēmas zibmaksājumu serviss veic zibmaksājumu apmaiņu ar EBA Clearing sistēmu RT1 un TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

EKS sistēmas klīringa serviss nodrošina banku klientiem iespēju darba dienās nosūtīt naudu no vienas bankas uz citu banku, saņemot naudu vienas dienas laikā. Klīringa serviss maksājumu pieņemšanu, apstrādi un norēķinu veic septiņos klīringa ciklos.

EKS NEW

Lai nodrošinātu iespēju nosūtīt un saņemt maksājumus visā SEPA telpā (ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē, Monako un San Marino), EKS sistēmas klīringa serviss veic maksājumu apmaiņu ar EBA Clearing sistēmu STEP2.

Aktualizēts 22.04.2024.

Nosaukums BIC Dalības veids Klīringa serviss Zibmaksājumu serviss Tiešais dalībnieks
AS BluOr Bank CBBRLV22 T ۷ ۷  
Akciju sabiedrība "Citadele banka" PARXLV22 T ۷ ۷  
AS "Citadele banka" Estonian branch PARXEE22 A ۷ ۷ PARXLV22
AS "Citadele banka" Lithuanian branch INDULT2X A   ۷ PARXLV22
VAS "Latvijas Pasts" LPNSLV21 A ۷   PARXLV22
AS "Industra Bank" MULTLV2X T ۷    
Latvijas Banka LACBLV2X T ۷ ۷  
AS Magnetiq Bank LAPBLV2X T ۷ ۷  
Transferra UN Limited TANFGB22 A ۷ ۷ LAPBLV2X
MULTIPASS PLATFORMS LIMITED DMPLGB22 A ۷ ۷ LAPBLV2X
PAYMENTZ LTD PAYZGB22 A ۷ ۷  LAPBLV2X
Luminor Bank AS RIKOLV2X
RIKOEE22
AGBLLT2X
T


۷
۷
۷
۷
۷
۷
 
AS "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22 T ۷ ۷  
AS "Rietumu Banka" RTMBLV2X T ۷ ۷   
DECTA LIMITED DCTTGB22 A ۷   RTMBLV2X
EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED EPMTGB2L A ۷   RTMBLV2X
DZING FINANCE LTD DZNNGB22 A ۷   RTMBLV2X
GEMBA FINANCE LTD GEEIGB22 A ۷   RTMBLV2X
EMERALD FINANCIAL GROUP (UK) LTD EMFGGB22 A ۷   RTMBLV2X
XPATE LTD XPTTGB22 A ۷   RTMBLV2X
NOVATUM TECH LIMITED NOEHGB22 A ۷   RTMBLV2X
WISE WOLVES PAYMENT INSTITUTION LIMITED WWPICY2L A ۷   RTMBLV2X
RECARY LTD REAYGB22 A ۷   RTMBLV2X
MULTIPASS PLATFORMS LIMITED DYPYGB21 A ۷   RTMBLV2X
Signet Bank AS LLBBLV2X T ۷ ۷  
Valsts kase TRELLV22 T ۷ ۷   
T - tiešais dalībnieks
N - netiešais dalībnieks
A - adresējamā BIC turētājs
Visi dalībnieki pieņem kredīta pārvedumu rīkojumus un zibmaksājumus ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm.
 
* Zibmaksājumu servisa izveidotais savienojums ar RT1 sistēmu (ABE Clearing S.A.S. à capital variable pārvaldīta zibmaksājumu sistēma) un TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) nodrošina EKS sistēmas dalībniekiem, kuri izmanto zibmaksājumu servisa pakalpojumus, to netiešajiem dalībniekiem un adresējamā BIC koda turētājiem sasniedzamību visā SEPA.