Publicēts: 23.11.2022. Aktualizēts: 05.07.2024.

Ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un militāro uzbrukumu Ukrainai, Eiropas Savienība un citas valstis turpina pastiprināt sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kas ietekmē arī maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas.

Noteikto finanšu sankciju ietvaros tiek iesaldēti sankcijām pakļauto Krievijas un Baltkrievijas personu līdzekļi, kas atrodas Latvijas finanšu iestādēs, personām nav iespējams veikt un saņemt maksājumus sankcijām pakļautajām personām, veikt maksājumus par sankcijās noteiktajām precēm un pakalpojumiem, kā arī veikt operācijas ar finanšu instrumentiem atbilstoši sankcijās paredzētajiem ierobežojumiem.

Atsevišķos gadījumos ar kompetentās iestādes, kas no 01.04.2024. ir Finanšu izlūkošanas dienests, atļauju var atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kuri atrodas Latvijas juridiskās personas dalībnieka turējumā, vai arī darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko kompetentā iestāde uzskata par atbilstošiem, ja to pieļauj sankciju normatīvais regulējums.

Sākot ar 01.04.2024., Finanšu izlūkošanas dienests ir sankciju jautājumos, tai skaitā iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanas atļauju izsniegšanas jautājumos, kompetentā iestāde.

Detalizētāku informāciju aicinām meklēt tīmekļvietnē sankcijas.fid.gov.lv

Ņemot vērā, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir saikne ar Krieviju un Baltkrieviju, lai nodrošinātu tādu maksājumu izpildi, kas nepieciešami personu pamatvajadzību apmierināšanai, Finanšu kapitāla un tirgus komisija (no 01.01.2023. – Latvijas Banka) ir izsniegusi finanšu iestādēm vispārējo saskaņojumu šādu maksājumu izpildei, kurš būs spēkā līdz 31.12.2024. vai līdz tā atsaukšanas brīdim.

Ja personas maksājums neietilpst vispārējā saskaņojuma tvērumā, bet pēc būtības un rakstura būtu atzīstams par nepieciešamu personas pamatvajadzību nodrošināšanai, persona var vērsties ar lūgumu Finanšu izlūkošanas dienestā.

Aktuālā informācija par Eiropas Savienības un ASV (OFAC) noteiktajām sankcijām

Pret Krieviju ieviestās sankcijas un to piemērošana: semināru ieraksti

17. martā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un citiem partneriem organizēja semināru uzņēmējiem, lai veicinātu izpratni par starptautisko sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju piemērošanu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors Kristaps Markovskis skaidroja starptautisko sankciju izpildi finanšu sektorā.

1. martā Ārlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju preses konferencē informēja par sankcijām, kas noteiktas pret Krieviju saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju Ukrainā.

Prezentācija: Eiropas Savienības sankciju prasību izpilde finanšu sektorā