en
Aktualizēts: 25.03.2020

TARGET2 vērtspapīriem ir Eirosistēmas infrastruktūra, kas dod iespēju, izmantojot vienoto tehnisko platformu un normatīvo aktu ietvaru, veikt vērtspapīru norēķinus un ar tiem saistītos naudas norēķinus pēc vienādiem standartiem visā Eiropā.

TARGET2 vērtspapīriem ir lielākais līdz šim īstenotais Eirosistēmas projekts tirgus infrastruktūru jomā. Nekur pasaulē nav līdzīgas sistēmas, kurā apvienojušies 20 valstu depozitāriji un nacionālās centrālās bankas, lai vienoti veiktu vērtspapīru darījumu norēķinus.

2017. gada 18. septembrī Latvijas Banka kopā ar Nasdaq CSD, SE un pārējiem Latvijas vērtspapīru tirgus dalībniekiem sekmīgi pievienojās TARGET2 vērtspapīriem platformai.

Latvijas Banka uzsāka naudas norēķinu nodrošināšanu TARGET2-Latvija dalībniekiem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus. Tirgus dalībnieki var izmantot šādas TARGET2 vērtspapīriem platformas priekšrocības:

  •          investoriem un emitentiem viens piekļuves punkts Baltijas un pārējiem Eiropas kapitāla tirgiem;
  •          integrēta platforma, kur nav atšķirību starp pārrobežu norēķiniem un norēķiniem valsts iekšienē;
  •          saskaņotas pēctirdzniecības darbības;
  •          samazināta likviditātes nepieciešamība (izmantojot automatizēta nodrošinājuma iespēju).

Latvijas Banka, tāpat kā citu Eiropas valstu centrālās bankas, piedaloties TARGET2 vērtspapīriem platformā, nodrošina vērtspapīru darījumu naudas puses norēķinus eiro. Latvijas Banka TARGET2 vērtspapīriem platformas dalībniekiem atver un apkalpo TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalītos naudas norēķinu kontus norēķiniem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, saskaņā ar Sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija. Tehniski gan nodalītie naudas konti, gan vērtspapīru konti atrodas vienotā TARGET2 vērtspapīriem platformā. Tas dod iespēju TARGET2-Latvija dalībniekiem, veicot norēķinus par jebkurā tādā centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrētiem vērtspapīriem, kurš piedalās TARGET2 vērtspapīriem platformas norēķinos, naudas puses norēķiniem izmantot vienu TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalīto naudas kontu.

Eiropas Centrālā bankas interneta vietnē atrodama plaša informācija par TARGET2 vērtspapīriem platformu.