Publicēts: 11.11.2010. Aktualizēts: 02.03.2023.

Ar plašāku informāciju par eiro naudas drošību un pretviltošanas pazīmēm var iepazīties Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

Bojātu eiro banknošu apmaiņas noteikumi

Katru gadu janvārī un jūlijā ECB sniedz informāciju par eiro naudas viltojumiem. 

Latvija ir starp tām piecām eiro zonas valstīm (kopā ar Somiju, Igauniju, Lietuvu un Slovākiju), kurās ir vismazākais eiro naudas zīmju viltojumu skaits – gan absolūtos skaitļos, gan attiecībā pret iedzīvotāju skaitu un skaidro naudu apgrozībā. Gan eiro monētas, gan banknotes ir labi aizsargātas pret viltošanu, tomēr tas nenozīmē, ka cilvēki var zaudēt modrību. Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iepazīt naudas zīmju dizainu un pretviltošanas elementus – viltojumu kvalitāte (īpaši monētām) pārsvarā ir zema, un pietiek aptaustīt, apskatīt un pagrozīt banknoti vai rūpīgāk aplūkot monētu, lai pazītu viltotu naudas zīmi.

Ar plašāku informāciju par eiro banknošu pretviltošanas pazīmēm var iepazīties Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

Galīgo slēdzienu par to, vai naudas zīmes ir īstas vai viltotas, Latvijā sniedz Latvijas Bankas speciālisti. Banknotes un monētas pārbaudei var nogādāt Latvijas Bankas kasēs (Rīgā, Bezdelīgu ielā 3) vai tuvākajā policijas iecirknī.

Jā, Latvijas Banka ir nacionāla līmeņa vienas pieturas aģentūra visu naudas viltojumu pārbaudes jomā.

Viltoto naudu nekompensē ne Latvijas Banka, ne citas valsts iestādes. Nododot viltojumu varasiestādēm, cilvēks izdara pakalpojumu pārējiem likumīgajiem naudas lietotājiem, neslēpjot un neveicinot noziegumu un palīdzot to atklāt. Viltojumu skaits attiecībā pret naudas daudzumu apgrozībā ir neliels, turklāt viltojumi parasti ir viegli atklājami. Tāpēc, naudu pārbaudot, cilvēki paši sevi var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Nē, tas ir noziegums!
Krimināllikuma 192.pants: Viltotas naudas un valsts finanšu instrumentu izgatavošana, izplatīšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, iegādāšanās un glabāšana
(1) Par viltotu Latvijas Republikā apgrozībā esošu vai apgrozībai paredzētu naudas zīmju, monētu, valsts finanšu instrumentu vai ārvalstu valūtas pārvadāšanu, pārsūtīšanu, iegādāšanos vai glabāšanu nolūkā to izplatīt vai par to izgatavošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par viltotu Latvijas Republikā apgrozībā esošu vai apgrozībai paredzētu naudas zīmju, monētu, valsts finanšu instrumentu vai ārvalstu valūtas izgatavošanu vai šāda viltojuma izplatīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Viltojumu nevajag atdot personai, no kuras tas saņemts. Ja iespējams, neapdraudot sevi, jāaiztur viltojuma devējs un jāziņo policijai. Vēlams iegaumēt naudas devēja izskatu, pierakstīt naudas zīmju numurus un, ja iespējams, arī viltojuma devēja transportlīdzekļa vai citas pazīmes. Viltotās naudas zīmes nododamas policijai. Aizdomīgu naudas zīmi pārbaudei var nogādāt Latvijas Bankas kasēs (Rīgā, Bezdelīgu ielā 3) vai tuvākajā policijas iecirknī.

Nebūt nē! Bieži ir gadījumi, kad pārbaudē izrādās, ka nauda ir bojāta, ne viltota, un iesniedzējam tā tiek samainīta pret kvalitatīvu naudas zīmi. Piemēram, banknotes var bojāt, netīšām izmazgājot veļas mašīnā, kā rezultātā tās zaudē ārējo izskatu un tiek apgrūtināta atsevišķu drošības pazīmju pārbaude. Nevajag raizēties pirms laika!