Publicēts: 20.06.2013. Aktualizēts: 30.11.2022.

Banknotes

Šie noteikumi palīdz saglabāt eiro banknošu integritāti. Tie nodrošina, lai sabiedrība varētu atšķirt īstas banknotes no reprodukcijām.

Ja reprodukcijas reklāmās vai ilustrācijās nevar sajaukt ar īstām banknotēm, tās var izmantot bez iepriekšējas ECB atļaujas.

ECB Lēmums par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības
2013. gada aprīlis (ECB/2013/10)

Pamatnostādne par pasākumu īstenošanu cīņai pret euro banknošu neatbilstošu reproducēšanu un par euro banknošu apmaiņu un izņemšanu no apgrozības
2003. gada marts (angļu valodā)

Monētas

Metāla priekšmetus ar uzrakstu "euro" vai "euro cents" vai ar dizainu, kas līdzīgs eiro monētu dizainam, sabiedrība varētu kļūdaini uzskatīt par likumīgu maksāšanas līdzekli.

Drīkst izgatavot vienīgi medaļas un žetonus, kurus nevar sajaukt ar eiro monētām.

→  Padomes Regula (EK) Nr. 2182/2004 (2004. gada 6. decembris) par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām

→  Padomes Regula (EK) Nr. 2183/2004 (2004. gada 6. decembris), ar ko uz neiesaistītajām dalībvalstīm attiecina Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām