Publicēts: 08.02.2018. Aktualizēts: 04.06.2024.

Kredītu reģistrā ziņas sniedz 80 dalībnieki, no kuriem 67 ir dalībnieki, savukārt 13 ir dalībnieki ar ierobežotu statusu*.

KREDĪTIESTĀDES (13 reģistra dalībnieki un 7 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)
1 "Swedbank" AS
2 Akciju sabiedrība "Citadele banka"
3 AS Magnetiq Bank
4 Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
5 Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
6 Bigbank AS Latvijas filiāle
7 AS "SEB banka"
8 AS "Industra Bank"
9 Luminor Bank AS Latvijas filiāle
10 Signet Bank AS
11 BluOr Bank AS
12 OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
13 TF Bank AS Lavijas filiāle
14 * Likvidējamā Baltic International Bank SE
15 * Likvidējamā Rigensis Capital AS
16 * Maksātnespējīgā AS "PNB Banka"
17 * Scania Finans Aktiebolag Latvijas Filiāle  
18 * Likvidējamā ABLV Bank, AS
19 * Likvidējamā Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA"
20 * Maksātnespējīgā Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka"
ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJAS (1 dalībnieks)
1 Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
VALSTS KASE (1 dalībnieks)
1 Valsts kase

KOMERCSABIEDRĪBAS, KURĀM IR CIEŠAS ATTIECĪBAS AR KREDĪTIESTĀDI

(19 reģistra dalībnieki un 3 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP"
2 "Swedbank Līzings" SIA
3 AS "Industra Invest"
4 AS "Primero Finance"
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZDEVUMS.LV"
6 Holm Bank Latvia SIA
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele Factoring"
8 SIA "Citadele Leasing
9 Luminor Līzings SIA 
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEB līzings"
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Investments"
12 SIA "GelvoraSergel"
13 SIA "GS Core"
14 SIA "Inbank Latvia"
15 AS "4Finance"
16 SIA "Debt Solution"
17 PayRay SIA
18 Komandītsabiedrība AIF "Altum kapitāla fonds"
19 Likvidējamā AS "Amber Assets"
20 * Pillar Capital, AS
21 * Likvidējamā SIA "MOLERETO"
22 * Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKB Līzings"
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS (26 reģistra dalībnieki un trīs reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)
1 Cēsu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
2 Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
3 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
4 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta"
5 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME"
6 Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
7 "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība"
8 Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss"
9 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS"
10 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA"
11 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "METSEPOLE"
12 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme"
13 Kooperatīvā sabiedrība "SKOLU KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
14 Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
15 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES KAPITĀLS"
16 Ķekavas novada kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
17 Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums"
18 Veselavas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
19 Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
20 "NĪTAURES KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
21 Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
22 Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
23 Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
24 Rundāles kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
25 Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
26 Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
27 * Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
28 * Likvidējamā kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ŠĶILBĒNI"
29 * Maksātnespējīgā Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
APDROŠINĀTĀJI (7 reģistra dalībnieki)
1 AAS "BTA Baltic Insurance Company"
2 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"
3 Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle
4 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība
5 Balcia Insurance SE
6 "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle
7 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

 

    Kredītu reģistrā reģistrētie Kredītu reģistra dalībnieki (aktualizēts 15.04.2013.)
     
KREDĪTIESTĀDES (27 reģistra dalībnieki un 3 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)
1 1 ABLV Bank, AS
2 2 "NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE"
3 3 "Swedbank" AS
4 4 Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"
5 5 Akciju sabiedrība "Citadele banka"
6 6 Akciju sabiedrība "Latvijas pasta banka"
7 7 Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
8 8 Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
9 9 Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA"
10 10 Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle
11 11 AS "GE Money Bank"
12 12 AS "Latvijas Biznesa banka"
13 13 AS "NORVIK BANKA"
14 14 AS "PrivatBank"
15 15 AS "SEB banka"
16 16 AS "SMP Bank"
17 17 AS "UniCredit Bank"
18 18 AS DNB banka
19 19 AS Expobank
20 20 Baltikums Bank, AS
21 21 BIGBANK AS Latvijas filiāle
22 22 Danske Bank A/S filiāle Latvijā
23 23 Pohjola Bank plc filiāle Latvijā
24 24 Rigensis Bank AS
25 25 Scania Finans Aktiebolag Latvijas Filiāle
26 26 Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle
27 27 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
28 28 * Likvidējamā akciju sabiedrība "OGRES KOMERCBANKA"
29 29 * Likvidējamā akciju sabiedrība "VEF banka"
30 30 * Maksātnespējīgā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka"
KOMERCSABIEDRĪBAS, KURĀM IR CIEŠAS ATTIECĪBAS AR KREDĪTIESTĀDI (29 reģistra dalībnieki un 1 reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu)
31 1 Akciju sabiedrība "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA"
32 2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Parādu Piedziņas Centrs"
33 3 "InCREDIT GROUP" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
34 4 "Pohjola Finance" SIA
35 5 "Swedbank Autoparku Vadība" SIA
36 6 "Swedbank Līzings" SIA
37 7 Pillar Holding Company, KS
38 8 Akciju sabiedrība "RB ASSET MANAGEMENT" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
39 9 Akciju sabiedrība "Reverta"
40 10 AS "GE Money"
41 11 AS "SMP Finance"
42 12 ABLV Private Equity Fund 2010, KS
43 13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZDEVUMS.LV"
44 14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele Express Kredīts"
45 15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele līzings un faktorings"
46 16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIPOLĪZINGS"
47 17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKB Līzings"
48 18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordea Finance Latvia"
49 19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORVIK LĪZINGS"
50 20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Investments"
51 21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEB līzings"
52 22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TKB LĪZINGS"
53 23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veiksmes līzings"
54 24 SIA "HIPOTĒKU BANKAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA"
55 25 SIA "PrivatLīzings"
56 26 SIA "UniCredit Leasing"
57 27 SIA DNB līzings
58 28 SIA Salvus
59 29 UAB "GELVORA" filiāle Latvijā
60 30 * Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "INSERVISS GROUP"
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS (34 dalībnieki un 1 reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu)
61 1 Cēsu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
62 2 Hanzas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
63 3 Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
64 4 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
65 5 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta"
66 6 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME"
67 7 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AVOTS 37"
68 8 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks KS"
69 9 Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss"
70 10 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS"
71 11 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA"
72 12 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "NĪGRANDE"
73 13 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ŠĶILBĒNI"
74 14 Kooperatīvā sabiedrība "RUCAVAS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
75 15 Kooperatīvā sabiedrība "SKOLU KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
76 16 Latvijas autopārvadājumu nozares arodbiedrības Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
77 17 Latvijas Lauksaimniecības Kameras Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Krājkase"
78 18 Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums"
79 19 Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
80 20 Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
81 21 Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
82 22 "NĪTAURES KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
83 23 Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
84 24 Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
85 25 Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
86 26 Rundāles kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
87 27 Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
88 28 Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
89 29 Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
90 30 TIRZAS KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA
91 31 Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
92 32 Vecumnieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
93 33 Veselavas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
94 34 Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
95 35 * Likvidējamā kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES DUKĀTS"
APDROŠINĀTĀJI (7 reģistra dalībnieki)
96 1 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"
97 2 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība
98 3 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTIKUMS"
99 4 "BTA Insurance Company" SE
100 5 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
101 6 ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
102 7 "BALVA" Apdrošināšanas akciju sabiedrība

Kredītu reģistra dalībnieks — komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kurš ir viens no šādiem komersantiem:
a) Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
b) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu,
c) citā valstī reģistrēts šā panta 2.punkta “b” apakšpunktā minētajai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
d) Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība,
e) Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli.

* Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu — komersants, kas zaudējis reģistra dalībnieka statusu un līdz reģistra dalībnieka statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.