Publicēts: 22.12.2010. Aktualizēts: 03.03.2022.

Latvijas Bankas grafiskā zīme (logotips) ir Latvijas Bankas īpašums un ir reģistrēta preču zīme. Šī zīme atveidojama saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātiem noteikumiem.

Logotipa uzbūves formula ir šāda:

simbols + uzraksti "LATVIJAS BANKA" un "EIROSISTĒMA" = logotips.

Latvijas Bankas logo kompozīcijas pamatelements – Latvijas Bankas simbols – ir apļa segments un līnija, kas netieši turpinās uzrakstā un rada asociāciju ar apļa nepārtrauktību. Šīs zīmes pamatdoma ir attīstība un virzība uz formas pilnību.

Latvijas Bankas simbola krāsas ir Latvijas Bankas īpašās krāsas – zelts un sudrabs. Tās ir savstarpēji saistītas, bet zelts ieņem hierarhiski augstāku vietu. Lai izceltu zelta krāsas īpašo nozīmi, logotipā tā izmantota proporcionāli mazāk. Uzraksta krāsa ir neitrāla – melna.

Pieļaujamie krāsu varianti

Prioritārā ir logotipa pilnkrāsu versija. Tā paredzēta izmantošanai uz tumša vai gaiša fona. To nav ieteicams izmantot uz vidējas intensitātes fona, kur logotips saplūst ar fonu.

Izvietojot logotipu uz tumša fona, melnās krāsas burti jāaizstāj ar logotipa sudraba krāsas burtiem.

Latvijas Bankas logotips krāsas

Gadījumos, kad nav iespējams izmantot logotipa pilnkrāsu versiju, kā arī uz fotoattēliem jālieto vienkrāsas versija. Uz tumšiem foniem pieļaujama reversa logotipa versija. Monohroms logotips var būt melnā, baltā vai tumši zilā krāsā.

Latvijas Bankas logotips krāsas

Par mērvienību tiek ņemts "L" burta augstums.

No kreisās un labās malas – trīs horizontāli novietotu "L" burtu augstuma attālumā. No augšas un apakšas – divu vertikāli novietotu "L" burtu augstuma attālumā.

Latvijas Bankas logotips drošības laukums

Minimālais izmērs

Drukas darbos minimālais rekomendējamais platums – 30 mm, minimālais pieļaujamais platums – 20 mm.

Digitālajā vidē minimālais rekomendējamais platums – 250 px, minimālais pieļaujamais platums – 170 px.

Latvijas Bankas logotipu nedrīkst papildināt ar jebkādiem citiem grafiskajiem elementiem (cits logotips, līnija, laukums). Iespieddarbos un lietišķās komunikācijas materiālos bieži tiek lietotas atdalošas un norādošas līnijas, kas iezīmē, piemēram, anketas aizpildāmo rindiņu, kā arī krāsu laukumu. Šādos gadījumos jāievēro logotipa zona un iespieddarbu grafiskā iekārtojuma simetrijas princips.

Latvijas Bankas logotips nepareiza lietošana