Publicēts: 22.12.2010. Aktualizēts: 04.03.2020.

Latvijas Bankas grafiskā zīme (logo) ir Latvijas Bankas īpašums un ir reģistrēta preču zīme. Šī zīme atveidojama saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātiem noteikumiem.

Latvijas Bankas grafiskās zīmes uzbūves formula ir šāda: simbols + uzraksts (logotips) = grafiskā zīme (logo).

Latvijas Bankas grafiskā zīme ir daudznozīmīga. Tās elementi veido tēlu ar simbolu palīdzību, dodot iespēju plašai tā interpretācijai. Latvijas Bankas grafiskās zīmes kompozīcijas pamatelements - Latvijas Bankas simbols - ir apļa segments un līnija, kas netieši turpinās uzrakstā un rada asociāciju ar apļa nepārtrauktību. Šīs zīmes pamatdoma ir attīstība, virzība uz formas pilnību.

 

Grafiskās zīmes krāsas

Latvijas Bankas simbola krāsas ir Latvijas Bankas īpašās krāsas - zelts un sudrabs, kas latviešu folklorā ir dievišķā spēka simboli. Šīs krāsas saistītas ar dievību labvēlības izpausmi un aizsargā cilvēku pret ļaunajiem spēkiem. Tās ir savstarpēji saistītas, bet zelts ieņem hierarhiski augstāku vietu. Tādēļ, lai izceltu zelta krāsas īpašo nozīmi, grafiskajā zīmē tā izmantota proporcionāli mazāk.

Uzraksta krāsa ir neitrāla - melna.

Tā kā grafiskā zīme ir iestādes tēla grafiskais elements, tad, lai panāktu tās vienotu lietojumu, nav pieļaujami nekādi grafiskās zīmes proporciju grozījumi.

Grafiskās zīmes lietošana. Pieļaujamie krāsu varianti

Grafiskās zīmes krāsu salikums ir sudrabs, zelts, melns. Krāsu salikums ir nemainīgs, izņemot tālāk minētos variantus.

 1. Pieļaujamā atkāpe iespieddarbos - visa grafiskā zīme melnā krāsā.
 2. Ja iespējama izcila iespieddarbu kvalitāte, tad var lietot grafiskās zīmes toņiem atbilstošu krāsu ekvivalentu - augšējā simbola daļa (apļa segments) rastrēta, gaiši pelēka; svītra un teksts - melns.
 3. Grafisko zīmi iespieddarbos var lietot negatīvā, kur grafiskā zīme - gaiša, pamats - ļoti tumšs tonis.
 4. Grafisko zīmi var atveidot ar reljefu iespiedumu, t.sk. bez krāsu lietojuma.

Grafiskās zīmes savienojumi ar tekstu un citiem elementiem

Lai izceltu Latvijas Bankas grafiskās zīmes dizaina vienkāršību, pārējie elementi (t.sk. krāsu laukumi, līnijas, citas grafiskās zīmes) jānovieto, ievērojot grafiskās zīmes zonas nosacījumus.

Grafiskās zīmes novietojuma zonas pamatā ir uzraksta burta "L" augstums, kura izmērs mainās līdz ar grafiskās zīmes izmēru un tādējādi vienmēr ir proporcionāls attiecībā pret zīmi.

 1. Grafiskās zīmes novietojuma zonas nosacījumi (minimālais attālums) ir šādi:
  no augšas un no labās un kreisās puses
  uzraksta burta "L" 3 augstumu attālumā, ja virs grafiskās zīmes vai blakus tai ir teksts vai krāsu laukums;
  no apakšas
  uzraksta burta "L" 11/2augstumu attālumā, ja tālāk sekojošā teksta burtu augstums nav lielāks par1/2 no uzraksta burta "L" augstuma vai ja krāsu laukuma tonis ir gaišs; uzraksta burta "L" 4 augstumu attālumā, ja tālāk sekojošā teksta burtu augstums ir lielāks par 1/2 no uzraksta burta "L" augstuma vai ja krāsu laukuma tonis ir tumšs.
 2. Ja grafiskās zīmes zonas robeža ir papīra vai kāda cita materiāla mala, tad grafiskās zīmes novietojuma zonas nosacījumi (minimālais attālums) ir šādi:
  no augšas un no labās un kreisās puses
  uzraksta burta "L" 11/2augstumu attālumā;
  no apakšas
  uzraksta burta "L" 3 augstumu attālumā.

Latvijas Bankas grafiskā zīme attiecībā pret kompozīcijas laukumu vienmēr ir novietota centrāli simetriski un lasīšanas virzienā - līmeniski.

Līnijas un laukumi lietojumā ar grafisko zīmi

Latvijas Bankas grafisko zīmi nedrīkst papildināt ar kādiem citiem grafiskajiem elementiem (cita grafiskā zīme, līnija, laukums).

Uzraksts. Krāsa un salikums

Uzraksta teksts "Latvijas Banka" veidots ar Optima burtiem melnā krāsā. Uzraksta burtu retinājums nav maināms.

Uzraksta savienojumi ar tekstu un citiem elementiem

Uzraksta novietojuma zonas nosacījumi (minimālais attālums)ir šādi:

no augšas, no labās un kreisās puses un no apakšas
uzraksta burta "L"augstums.

Ja kopā ar uzrakstu tiek lietota horizontāla līnija, tās biezums ir vienāds ar uzraksta burta "V" tievāko līniju un minimālais attālums no uzraksta ir 1/3 no tā burta "L" augstuma. Latvijas Bankas uzrakstu var lietot saskaņā ar uzraksta kompozīcijas nosacījumiem: centrāli simetriska kompozīcija un līmenisks uzraksta vietojums.