Publicēts: 07.03.2019. Aktualizēts: 26.10.2022.

Latvijas Bankas klientu kasē bez maksas var apmainīt jebkuras eiro apgrozības monētas, arī sīknaudu pret lielākām naudas zīmēm (banknotēm un monētām) un banknotes pret cita nomināla banknotēm.

Kasē var vaicāt arī apgrozībā nebijušas eiro monētas. Atliek noskaidrot - vai tās tobrīd kasē ir pieejamas. Nelielu daudzumu var iemainīt bez maksas, lielāku – iegādāties.

Veicot attiecīgo darījumu, Latvijas Banka lūgs uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti). Gadījumos, kad klients personu apliecinošu dokumentu kādu iemelsu dēļ atteiksies uzrādīt, darījums tiks atteikts.

Veicot nominālu maiņu juridiskas personas vārdā, nepieciešama pilnvara.

 

Monētu maiņa

  • Līdz 100 monētām kasē apmaina uzreiz. Naudu klients saņem uz rokas.
  • Ja apmaiņai iesniegto monētu skaits pārsniedz 100, tās kasē pieņem pārskaitīšanai un pārbaudei. To veic Latvijas Bankas naudas apstrādes centrā. Tas nozīmē, ka naudu klients nesaņem uzreiz, to piecu dienu laikā ieskaita klienta norēķinu kontā kredītiestādē Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī.

Latvijas Bankas kasē klientu ērtībai noteikts monētu apmaiņas limits tilpuma mērvienībās - litros.

  • Ir spēkā kopējs mēneša limits monētu maiņas apjomam: kalendārā mēnesī no klienta pieņem tik, cik satilpst 5 litros.
  • "5 litrus monētu" kasē nomēra aptuveni – kāda monēta vairāk vai mazāk (tātad, kasierim monētas pārberot mērtraukā, tajā var būt arī kaudzīte).

Iesaiņojums, kādā monētas klients atgādā uz kasi, ir paša brīva izvēle, protams. Maināmās monētas var iepriekš nepārskaitīt – iesniegto apjomu nomērīs Latvijas Bankas kasē, vispirms pārberot mērtraukā.

  • Kases apmeklējumu skaits mēnesī 5 litru limitu neietekmē: pieļaujamo apjomu klients var atnest visu vienā reizē vai arī vairākās reizēs mēneša gaitā.
  • Varbūt nav lieki piebilst, ka maiņai kasē pieņem jebkuru mazāku monētu apjomu.

Mainot naudas nominālus juridiskas personas uzdevumā, jāuzrāda pilnvara. Vai arī jābūt paraksta tiesībām.

Sabiedriskā labuma organizācijām jāiesniedz Latvijas Bankai rakstisks apliecinājums:

  • ka tās vāc ziedojumus, norādot veidu, kā tas notiek,
  • aptuvenu apmaināmo naudas zīmju apjomu.

Pēc monētu maiņas organizācija naudu saņems savā norēķinu kontā kredītiestādē Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī.

Banknošu maiņa

Banknošu maiņa pret monētām

Vienā maiņas reizē dienā izsniedz:

  • 250 apgrozībā nebijušas monētas bez maksas,
  • virs 250 monētām, tikai tīstokļos vai sākuma komplektos par maksu administratīvo izdevumu segšanai 0,12 eiro (t.sk. PVN) par vienu tīstokli vai sākuma komplektu.

Ja maiņas apjoms vienā reizē pārsniedz 1000 eiro vai 500 vienas nominālvērtības monētu, tad 3 dienas iepriekš jāpiesakās pa e-pastu: naudasmaina@bank.lv

Banknošu maiņa pret cita nomināla banknotēm