en
Aktualizēts: 22.10.2020

Latvijas Bankas klientu kasēs bez maksas var apmainīt sīknaudu pret lielākām naudas zīmēm, kā arī iegādāties apgrozībā nebijušas eiro monētas.

Veicot nominālu maiņas darījumus, Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti). Veicot nominālu maiņu juridiskas personas vārdā, nepieciešama pilnvara.

Apgrozības monētu maiņa pret banknotēm

Latvijas Bankas klientu kasē veic eiro naudas zīmju un eiro apgrozības monētu maiņu, pieņemot no viena klienta vienā maiņas reizē dienā ne vairāk kā 100 monētu.

Ja apmaiņai iesniegto monētu skaits pārsniedz 100, tās tiek pieņemtas pārskaitīšanai un pārbaudei Latvijas Bankas naudas apstrādes centrā; monētu summu klients saņems savā norēķinu kontā kredītiestādē Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī.

 Kalendārā mēneša laikā no viena klienta tiek pieņemtas monētas ne vairāk kā 5 standarta monētu kastītes, neatkarīgi no ievietotā monētu daudzuma. Vienā kastītē ietilpst ~1 400 mazo nominālu monētu.

Monetu kastite

No sabiedriskā labuma organizācijām*, kuras Latvijas Bankā būs iesniegušas rakstisku apliecinājumu par nodarbošanos ar ziedojumu vākšanu, norādot ziedojumu vākšanas veidu un aptuveno apmaināmo naudas zīmju apjomu, monētas tiek pieņemtas neierobežotā daudzumā. Monētu summu organizācija saņems savā norēķinu kontā kredītiestādē Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī.

* Sabiedriskā labuma organizācijas ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kā arī reliģiskās organizācijas un to iestādes (turpmāk — reliģiskās organizācijas), kuras veic sabiedriskā labuma darbību, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ja tās izlieto savus ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu (Sabiedriskās organizācijas likuma 3. pants).

Banknošu maiņa pret apgrozības monētām

Vienā maiņas reizē dienā izsniedz:

  • 250 apgrozībā nebijušas monētas bez maksas,
  • virs 250 monētām, tikai tīstokļos vai sākuma komplektos par maksu administratīvo izdevumu segšanai 0,12 eiro (t.sk. PVN) par vienu tīstokli vai sākuma komplektu,
  • eiro banknotes pret citas nominālvērtības banknotēm maina bez maksas

Ja maiņas apjoms vienā reizē pārsniedz 1000 eiro vai 500 vienas nominālvērtības monētu, tad 3 dienas iepriekš jāpiesakās pa e-pastu: naudasmaina@bank.lv