Publicēts: 21.11.2012. Aktualizēts: 22.11.2012.

XC-v"Latvijas Bankai XC" ir astoņu autoru veiktu pētījumu apkopojums par centrālās bankas vēsturi tautsaimniecības pārmaiņu kontekstā. Grāmatā vēsturnieki un ekonomisti analizējuši Latvijas Bankas, tās īstenotās monetārās politikas, lata un Latvijas tautsaimniecības vēsturi.

SATURS

Siktels_0

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs
Ievadvārdi   (647.58 Kb)

 

Pauls Raudseps
Alkas pēc stabilitātes   (795.32 Kb)

Siktels_2

Viesturs Pauls Karnups, Dr. oec.
Latvijas tautsaimniecības un finanšu norises (1920–1940)   (1.42 Mb)
Ielikums
Ķeguma HES tapšana

Siktels_3

Āris Puriņš
Latvijas Banka (1922–1940)   (6.19 Mb)
Ielikums
Kase Ferdinanda Darginoviča pārziņā

Siktels_4

Gatis Krūmiņš, Dr. hist.
Tautsaimniecība un monetārās norises Latvijā 2. pasaules kara gados   (2.27 Mb)

Siktels_4

Gatis Krūmiņš, Dr. hist.
Tautsaimniecība un naudas politika Latvijā (1945–1991)   (2.07 Mb)

Siktels_5

Mārtiņš Bitāns, Vilnis Purviņš
Latvijas tautsaimniecības attīstība (1990–2004)   (4.66 Mb)

  1. ielikums
Centrālo banku statūtu un likumu salīdzinājums
2. ielikums
Lata kurss (Ls 1 = 200 LVR) un iedzīvotāju pirktspējas pārmaiņas
Siktels_6

Laila Rūse
Latvijas Banka laikmetu griežos (1990–2004)   (6.48 Mb)
Ielikums
Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēkas būvniecība un izmantošana

Siktels_7

Kristīne Ducmane, Dr. hist.
Lata atjaunošana   (4.10 Mb)
Ielikums
Nacionālās valūtas ieviešanas koncepcija

Siktels_8

Mārtiņš Bitāns
Latvijas tautsaimniecības attīstība pēc pievienošanās Eiropas Savienībai – klasisks ekonomikas pārkaršanas piemērs   (5.92 Mb)

  1. ielikums
Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un rezervju norma
2. ielikums
Ekonomiskās politikas īstenotāju un ekspertu viedokļi par Latvijas attīstību (2004–2007)
3. ielikums
Politikas veidotāju viedokļi par inflācijas apkarošanas plāna nepieciešamību
Siktels_9

Vita Pilsuma, Dr. oec.
Latvijas Bankas loma un darbība Eiropas monetārās integrācijas procesā (2004–2012)   (4.97 Mb)
Ielikums
Latvijas Bankas vīzijas, misijas un vērtību vēstījumi

Pielikums
Latvijas Bankas pamatuzdevumu izpildes normatīvās aktualitātes (1992–2012)   (1.55 Mb)

Saīsinājumi   (620.97 Kb)

Personu rādītājs   (617.40 Kb)

Ziņas par autoriem   (626.61 Kb)