Tirgus dalībnieku datubāze

Datubāzē atrodami uzņēmumi, kas saņēmuši Latvijas Bankas izsniegtu darbības atļauju, un citu dalībvalstu pakalpojumu sniedzēji, kam atļauts sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.

Pirms sāc sadarbību ar kādu finanšu pakalpojumu sniedzēju, pārliecinies par tā tiesībām piedāvāt pakalpojumus Latvijā.

Uzzināt vairāk

Finanšu noziegumu novēršana (AML)

Informācija par finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, sankcijām un citām aktivitātēm.

Uzzināt vairāk

Finanšu sektora ilgtspējas uzraudzība

Sagatavota Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakarte, kurā skaidrots, kādu rīcību ilgtspējas risku identificēšanas un pārvaldības jomā finanšu sektora uzraugs sagaida no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Vienuviet apkopoti Eiropas Savienības un Latvijas tiesību akti ilgtspējas jomā.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības prioritātes un pārbaužu plāns

Latvijas Banka 2023. gadam noteikusi piecas finanšu tirgus uzraudzības prioritātes. Atbilstoši tām apstiprināts 2023. gada uzraudzības plāns. Tas paredz veikt 38 klātienes pārbaudes.

Uzzināt vairāk

Tirgus dalībnieku uzraudzība

Apdrošināšanas tirgus

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk

Privātie pensiju fondi

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Informācijas atklāšana atbilstoši Regulas (ES) 2022/389 prasībām

Uzzināt vairāk

Valūtu tirdzniecības sabiedrības

Informācija par Latvijas Bankai iesniedzamajiem pārskatiem, prasībām jaunu tirdzniecības vietu izveidei, tiesību aktu prasībām, uzraudzības maksu u.c.

Uzzināt vairāk

ABLV Bank pašlikvidācijas procesa kontrole

Skaidrojums par likvidējamās ABLV Bank likvidatoru pienākumiem un atbildību un pašlikvidācijas procesa uzraudzību.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības jaunumi

15.09.2023.

Infografika: Latvijas pensiju 2. un 3. līmeņa darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Infografika: Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

08.09.2023.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segmentā vērojama mērena sašaurināšanās

Šā gada jūnija beigās Latvijā darbojās 29 kooperatīvās...
04.09.2023.

Pilnveido Ziemeļvalstu un Baltijas valstu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu

Šodien publicēts Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) īstenotā un...
24.08.2023.

Papildinātas vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju riska pārvaldīšanai

Latvijas Banka papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas...
04.08.2023.

Anulē SIA "Baltic Payment Solutions" izsniegto licenci maksājumu iestādes darbībai

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 2. augustā pieņēma lēmumu...
27.07.2023.

Izsniedz VAIRO AS licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. jūlijā pieņēma lēmumu...
29.06.2023.

Latvijas Banka saņēmusi paziņojumu par akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

Latvijas Banka 29. jūnijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
29.06.2023.

EIOPA pirmoreiz vairākās ES valstīs, arī Latvijā, veiks noslēpumainā pircēja pārbaudi

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (European...
28.06.2023.

Ilgtspējas brokastīs izglīto par informācijas atklāšanas prasībām un klientu vēlmēm ilgtspējas jomā

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast...
22.06.2023.

Latvijas Banka reģistrē SIA "BALTTOMS" valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrā

Latvijas Bankas Uzraudzības komiteja 21. jūnijā pieņēma lēmumu...
16.06.2023.

Infografika: ieguldījumu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2022. gadā

2022. gada beigās Latvijā reģistrēto pārvedamo vērtspapīru...