Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Likvidatoru pienākumi un atbildība

 • Likvidējamās ABLV Bank, AS (ABLV) likvidatoru pienākumi un atbildība ir noteikta Kredītiestāžu likumā.
 • ABLV likvidatori noslēguši līgumu ar starptautisku zvērinātu revidentu komandu no komercsabiedrības Ernst&Young (EY), kurai ir noteikti šādi galvenie uzdevumi:
  • izstrādāt metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju atbilstības kontrolei, lai novērstu iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un sankciju prasību pārkāpšanu/apiešanu izmaksu un aktīvu pārdošanas procesos;
  • veikt kreditoru/bankas potenciālo aktīvu pircēju pārbaudes atbilstoši EY izstrādātajai un ABLV likvidatoru apstiprinātajai metodoloģijai.

ABLV kreditoru pārbaudes

""

Latvijas Bankas (iepriekš – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas) uzraudzība

 • Latvijas Banka pārrauga ABLV aktīvu pārvaldīšanu un pašlikvidācijas procesa atbilstību normatīvajiem aktiem.
 • Latvijas Banka uzrauga likvidatoru darbības un to atbilstību normatīvajiem aktiem.
 • Latvijas Banka uzrauga pašlikvidācijas procesa atbilstību NILLTPFN un sankciju prasībām, t.sk. metodoloģijas izstrādes laikā un kreditora pārbaudes laikā.
 • Latvijas Banka uzrauga, lai kreditoru intereses tiek aizsargātas pašlikvidācijas procesa ietvaros.
 • Latvijas Banka uzrauga procesa atbilstību ABLV Likvidācijas plānam, kas bija par pamatu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumam (12.06.2018.) atļaut ABLV pašlikvidācijas sākšanu.

Komunikācijas iespējas klientiem un kreditoriem

Informācija par pašlikvidācijas procesu un galvenajiem jautājumiem ir pieejama ABLV mājaslapā. Gadījumā, ja rodas jautājumi, aicinām vienmēr vispirms vērsties pie ABLV, lai iegūtu atbildi. ABLV kontaktinformācija ir pieejama tās mājaslapā. Saziņai ar ABLV tiek piedāvāts izmantot arī internetbanku, lai iegūtu operatīvu informāciju, nosūtītu pieteikumus un saņemtu izziņas. Informācija ir pieejama ABLV mājaslapā.

Informācija noguldītājiem

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie likvidējamās ABLV Bank noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 23.02.2023. plkst. 23.59 nepieteiksies tās saņemšanai, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēs prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Visi noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību un kuri to vēl nav izdarījuši līdz šim, aicināti pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 23.02.2023. plkst. 23.59. Aicinājums nav attiecināms uz noguldītājiem, kuriem nav tiesību saņemt garantēto atlīdzību vai kuriem ir spēkā ierobežojumi garantētās atlīdzības saņemšanai.

Garantēto atlīdzību izmaksu nodrošina akciju sabiedrība "Citadele banka". Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību skatīt tās tīmekļvietnē. Plašāka informācija – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojumā.

Konsultatīvie tālruņi ABLV klientiem par garantēto atlīdzību saņemšanu

 • ABLV kontakttālruņi: 67775555, 67775222
 • ABLV e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 • Latvijas Bankas kontakttālruņi: 67022883, 67022882
 • Latvijas Bankas e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Klienti un kreditori var vērsties pie Latvijas Bankas ar iesniegumu vai sūdzību par ABLV. Šo informāciju Latvijas Banka apstrādās likumos noteiktajā kārtība un laikā.

Uzraudzība