Publicēts: 04.04.2015.

"Monetārais Biļetens" (ISSN 1407-1762)* iznāca katru mēnesi kopš 1995. gada latviešu un angļu valodā. Tajā koncentrētā veidā raksturota Latvijas Bankas īstenotā monetārā politika, sniegti valsts makroekonomiskie un monetārie rādītāji, naudas tirgus procentu likmes un kredītiestāžu kopsavilkuma bilance.
Sākot ar 2007. gada 1. numuru, izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā. 

Kopš 2011. gada izdevums vairs neiznāk.

* (Līdz 1997. gada 4. numuram - ISBN 9984-9092-0-4)

 

2010

"Monetārais Biļetens" 1/2010 ( 196 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2010 ( 182 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2010 ( 267 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2010 ( 352 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2010 ( 191 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2010 ( 369 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2010 ( 331 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2010 ( 266 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2010 ( 337 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2010 ( 709 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2010 ( 410 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2010 ( 332 KB)

 

2009

"Monetārais Biļetens" 1/2009 ( 207 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2009 ( 188 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2009 ( 216 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2009 ( 233 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2009 ( 201 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2009 ( 185 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2009 ( 224 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2009 ( 211 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2009 ( 232 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2009 ( 272 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2009 ( 368 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2009 ( 249 KB)

 

2008

"Monetārais Biļetens" 1/2008 ( 315 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2008 ( 199 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2008 ( 201 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2008 ( 221 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2008 ( 243 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2008 ( 174 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2008 ( 198 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2008 ( 284 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2008 ( 201 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2008 ( 214 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2008 ( 192 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2008 ( 274 KB)

 

2007

"Monetārais Biļetens" 1/2007 ( 211 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2007 ( 287 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2007 ( 178 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2007 ( 335 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2007 ( 395 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2007 ( 221 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2007 ( 321 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2007 ( 162 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2007 ( 467 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2007 ( 397 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2007 ( 448 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2007 ( 252 KB)

 

2006

"Monetārais Biļetens" 1/2006 ( 717 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2006 ( 208 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2006 ( 168 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2006 ( 242 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2006 ( 202 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2006 ( 175 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2006 ( 197 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2006 ( 201 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2006 ( 228 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2006 ( 236 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2006 ( 151 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2006 ( 204 KB)

 

2005

"Monetārais Biļetens" 1/2005 ( 188 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2005 ( 159 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2005 ( 229 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2005 ( 186 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2005 ( 213 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2005 ( 109 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2005 ( 155 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2005 ( 224 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2005 ( 191 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2005 ( 182 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2005 ( 199 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2005 ( 218 KB)

 

2004

"Monetārais Biļetens" 1/2004 ( 116 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2004 ( 210 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2004 ( 196 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2004 ( 138 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2004 ( 173 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2004 ( 157 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2004 ( 125 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2004 ( 288 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2004 ( 245 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2004 ( 213 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2004 ( 200 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2004 ( 182 KB)

 

2003

"Monetārais Biļetens" 1/2003 ( 102 KB)

"Monetārais Biļetens" 2/2003 ( 68,6 KB)

"Monetārais Biļetens" 3/2003 ( 140 KB)

"Monetārais Biļetens" 4/2003 ( 69,9 KB)

"Monetārais Biļetens" 5/2003 ( 155 KB)

"Monetārais Biļetens" 6/2003 ( 182 KB)

"Monetārais Biļetens" 7/2003 ( 184 KB)

"Monetārais Biļetens" 8/2003 ( 157 KB)

"Monetārais Biļetens" 9/2003 ( 187 KB)

"Monetārais Biļetens" 10/2003 ( 255 KB)

"Monetārais Biļetens" 11/2003 ( 304 KB)

"Monetārais Biļetens" 12/2003 ( 165 KB)