Publicēts: 06.10.2023.

Informatīvs materiāls par Latvijas Bankas ēku, atzīmējot tās simtgadi.