Publicēts: 02.05.2013.

Izdevums ir Latvijas Bankas pateicība tās 20 gados izlaisto atjaunotā lata naudas zīmju grafiskā dizaina un plastiskā veidojuma autoriem. Vairāk nekā 40 mākslinieku radošā enerģija un profesionālās prasmes ļāvušas katru naudas zīmi veidot kā kultūras zīmi un Latvijas nacionālās valūtas dizainam gūt augstu starptautisko novērtējumu un atzinību sabiedrībā. Mākslinieku fotoportretus, mākslas darbu reprodukcijas un radošās biogrāfijas kodolīgus pašnovērtējumus papildina izdevuma sastādītājas Ramonas Umblijas veiktā naudas zīmju dizaina izveidē ievēroto principu un metožu analīze, ārvalstu ekspertu viedokļi un Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas locekļu atzinumi. Grāmatā ietvertas Latvijas Kultūras akadēmijas profesores Dainas Teters pārdomas par termina "nauda" izcelsmi un saturu, vēsturiski materiāli par atjaunotā lata tapšanas pirmsākumiem un informācija par Latvijas Bankas sadarbību ar sabiedrību naudas zīmju dizaina jomā, kā arī ieskats Latvijas Bankas rīkotajā atjaunotās nacionālās valūtas 20 gadu jubilejai veltītajā multimediālajā izstādē.

Ls • 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi   (9.66 Mb)