Publicēts: 01.01.2013. Aktualizēts: 24.11.2022.

Latvijas Banka (1918-1940) Bibliogrāfiskais rādītājs.