Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Banka (1918-1940) Bibliogrāfiskais rādītājs