Publicēts: 01.07.2014.

Bagātīgi ilustrētajā izdevumā ietvertas visas atjaunotā lata naudas zīmes (banknotes, apgrozības monētas, t.sk. īpašā dizaina 1 lata monētas ar ierobežotu tirāžu, un jubilejas un piemiņas monētas), latviešu un angļu valodā sniedzot informāciju par to raksturlielumiem un dizaina kultūrvēsturisko kontekstu un vēstījumu, kas ļāvis tām kļūt par Latvijas kultūras kanona sastāvdaļu. Atspoguļots lata jubilejas un piemiņas monētu Latvijas sabiedrības aptaujās un starptautiskos konkursos gūtais novērtējums.

Lata naudas zīmes. Lats Coins and Notes. 1993–2013