Publicēts: 24.10.2023.

Licencētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam maksājuma apmērs par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu ir:

 

Ja licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks sniedz ieguldījumu pakalpojumus saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 5. panta septīto un astoto daļu vai tas ir dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle, kas reģistrēta Latvijā, tad:

 

Maksājumu bāzi un maksimālo likmes ietvaru nosaka Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums (82.pants), savukārt, faktiskais likmes maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība ir noteikta Latvijas Bankas Noteikumos par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību.

Reizi ceturksnī saskaņā ar Noteikumiem par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks sagatavo maksājuma aprēķinu, izmantojot šim mērķim paredzētu veidni, un veic maksājumu.

Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk