Publicēts: 24.10.2023.

* Reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kurš pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu papildus maksā 1900 EUR gadā.

Maksājuma apmēru reģistrētam alternatīvo ieguldījumu pārvaldniekiem nosaka Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums (82.pants).

Reizi gadā saskaņā ar Noteikumiem par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību Latvijas Banka sagatavo un nosūta tirgus dalībniekam apmaksai rēķinu par maksājuma apmēru.

Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk