Publicēts: 24.10.2023.

Reģistrētais alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks var izbeigt darbību, kas saistīta ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu, veicot:

  • reorganizāciju, anulējot reģistrāciju, vai
  • likvidāciju.

Reorganizācijas un likvidācijas process notiek saskaņā ar Komerclikumu. Šī procesa ietvaros ir jāsaņem arī atļauja no Latvijas Bankas par reģistrācijas anulēšanu.

Pārvaldnieks nedrīkst pabeigt savu likvidāciju, pirms nav izpildījis saistības pret tā pārvaldē esošajiem fondiem.

Reģistrācijas anulēšanas process

Pārvaldnieks:

Latvijas Banka:

  • izskata pārvaldnieka iesniegumu par reorganizāciju vai likvidācijas uzsākšanu;
  • sagatavo un pieņem lēmumu par reģistrācijas anulēšanu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanai;
  • 3 darba dienu laikā informē pārvaldnieku par pieņemto lēmumu;
  • sagatavo rēķinu gala norēķinam par maksājumiem Latvijas Bankai;
  • publicē paziņojumu par reģistrācijas anulēšanu Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process reģistrētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk