Publicēts: 24.10.2023.

Licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki var izbeigt darbību, kas saistīta ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu, veicot:

  • reorganizāciju, atsakoties no licences, vai
  • likvidāciju.

Reorganizācijas un likvidācijas process notiek saskaņā ar Komerclikumu. Šī procesa ietvaros ir jāsaņem arī atļauja no Latvijas Bankas par licences anulēšanu.

Pārvaldnieks nedrīkst pabeigt savu likvidāciju, pirms nav izpildījis saistības pret tā pārvaldē esošajiem fondiem.

Licences anulēšanas process

Pārvaldnieks:

Latvijas Banka:

  • izskata pārvaldnieka iesniegumu par reorganizāciju vai likvidācijas uzsākšanu;
  • sagatavo un pieņem lēmumu par licences anulēšanu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanai;
  • 3 darba dienu laikā informē alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku par pieņemto lēmumu;
  • publicē paziņojumu par licences anulēšanu Latvijas Bankas tīmekļvietnē, informē  Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, kā arī dalībvalsts filiāles gadījumā - attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.

Licencētu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzība

Uzraudzības process licencētiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Uzzināt vairāk