Publicēts: 31.03.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 29. martā pieņēma lēmumu izsniegt SIA Nectaro licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

SIA Nectaro izsniegtajā licencē norādītie atļautie ieguldījumu pakalpojumi ir rīkojumu izpilde klientu vārdā, portfeļa pārvaldība un finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus.

Savukārt licencē norādītais atļautais ieguldījumu blakuspakalpojums ir finanšu instrumentu turēšana.

Pārejas periodā pēc licences saņemšanas SIA Nectaro (iepriekš – DoFinance, SIA) pārvaldītajā platformā tiks pakāpeniski pārtraukta investīciju veikšana cesijas līgumu noslēgšanas veidā un tiks sākta finanšu instrumentu piedāvāšana.

SIA Nectaro informēs klientus par izmaiņām, kas saistītas ar statusa maiņu, un par ieguldītāju darījumiem ar finanšu instrumentiem piemērojamajiem aizsardzības mehānismiem saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma un atbilstošās direktīvas (MiFID II), kā arī komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIPs) regulas un Prospektu regulas prasībām un informēs klientus par ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbību atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām.

SIA Nectaro arī informēs klientus par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem SIA Nectaro izplatītajos produktos.

Par licencēšanas procesu

Lai uzņēmums saņemtu ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci, tam jāvēršas Latvijas Bankā ar iesniegumu, norādot, kādus ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus uzņēmums vēlas sniegt, kā arī jāiesniedz Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā noteiktie dokumenti.

Citi jaunumi

29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
28.04.2023.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar maija svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
28.04.2023.

Latvijas Banka piemēro soda naudu akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava"

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi...