Publicēts: 25.02.2021.

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes, elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes, Latvijas Banka un Valsts kase) 2020. gadā veica 557.6 milj. klientu bezskaidrās naudas maksājumu 181.1 mljrd. eiro kopapjomā. Vidēji dienā veikti 1.5 milj. maksājumu 494.8 milj. eiro apjomā.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu kopējais klientu bezskaidrās naudas maksājumu skaits palielinājās par 5.0%, savukārt maksājumu kopapjoms samazinājās par 10.8%, t.sk. vislielākie maksājumu kopapjoma samazinājumi bija ārvalstu valūtā – karšu maksājumiem par 39.0% un kredīta pārvedumiem par 43.8%.

"Pēc maksājumu skaita 2020. gads salīdzinājumā ar 2019. gadu tika noslēgts ar 5% pieaugumu. 2020. gada 2. pusgadā, pielāgojoties dzīvei Covid-19 pandēmijas apstākļos, iedzīvotāju maksājumos bija vērojams vairāk nekā 10% pieaugums, kas ar uzviju kompensēja kritumu, kurš tika piedzīvots 2020. gada 1. pusgadā," tendences maksājumu jomā komentē Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu politikas daļas vadītājs Deniss Fiļipovs.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados visbiežāk lietotie klientu bezskaidrās naudas maksājumi bija karšu maksājumi (65.4% no kopējā bezskaidrās naudas maksājumu skaita) un klientu kredīta pārvedumi (33.3% no kopējā bezskaidrās naudas maksājumu skaita).

Lai nodrošinātu karšu maksājumu veikšanu, 2020. gada beigās Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji bija izdevuši 2.2 milj. maksājumu karšu (vidēji 1.1 karte uz vienu iedzīvotāju); no tām lielākā daļa bija kartes ar debeta funkciju.

Iedzīvotājiem bija pieejami 41.7 tūkst. karšu pieņemšanas vietu (POS) un 912 bankomātu. 2020. gada beigās Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji bija atvēruši 3.2 milj. klientu norēķinu kontu (vidēji 1.7 norēķinu konti uz vienu iedzīvotāju).

2020. gadā veikti 20 milj. zibmaksājumu 4.4 mljrd. eiro apjomā.

Paplašināts pārskats par starpbanku maksājumu sistēmu darbību, maksāšanas līdzekļu attīstību un citām būtiskām bezskaidrās naudas norēķinu jomām pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē.