en
Publicēts: 21.02.2020

Starptautisko organizāciju – “Moneyval” un Finanšu darījumu darba grupas (FATF) – sniegtais vērtējums par Latvijas progresu AML sistēmas pilnveidošanā, tajā skaitā finanšu sektorā īstenoto pārmaiņu jomā, ir vērtējams pozitīvi. Pēc FATF lēmuma neiekļaut Latviju “pelēkajā sarakstā” darbs nebūt neapstāsies, uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Caurspīdīgs, ilgtspējīgs un drošs finanšu sektors ir nepieciešams, pirmkārt, jau mums pašiem, un tam ir jākļūst par “new normal” jeb jauno realitāti.

Finanšu sektora sakārtošana pozitīvi ietekmēs arī Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, ilgtspēju un noturību pret šokiem. Turpmāk atbildīgās institūcijas, tostarp FKTK un FID, sagaida intensīvs darbs, lai kopdarbā ar finanšu sektora dalībniekiem veidotos vienota izpratne par AML normu piemērošanu, kas vienlaikus nekavētu uzņēmējdarbību, investīciju piesaisti un kopumā ekonomikas izaugsmi (caur kreditēšanu).

Finanšu sektora ilgtspēja nav tikai Latvijas, bet visas Eiropas līmeņa prioritāte, kas prasa attiecīgu jaudīgu institucionālo regulējumu un instrumentus. Sagaidām Eiropas mēroga diskusiju par šiem jautājumiem, lai ne tikai Latvijā, Baltijā un Ziemeļvalstu reģionā, bet visā Eiropā būtu vērojamas nozīmīgas pārmaiņas finanšu sektora caurspīdīguma nodrošināšanā, kā arī vienota izpratne par nozares regulējumu.

Latvijas Banka savas atbildības jomās turpinās iesākto darbu AML jautājumos, tostarp viens no būtiskākajiem nākotnes izaicinājumiem mūs sagaida jau šogad, kad Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) veiks Latvijas finanšu sektora novērtēšanu (FSNP; Financial Sector Assessment Program – FSAP). SVF eksperti konsultācijās ar atbildīgajām Latvijas institūcijām un finanšu sektora dalībniekiem novērtēs, kādas būtiskas pārmaiņas pēdējos gados īstenotas nozarē, kā arī – cik noturīgs pret šokiem un ilgtspējīgs ir Latvijas finanšu sektors. Latvijas Banka kā Latvijas sadarbību ar SVF koordinējošā institūcija koordinēs arī darbu pie SVF FSNP. Plānots, ka SVF FSNP misija vizītē Latvijā ieradīsies 16.martā, savukārt novērtējuma rezultāti būs zināmi šī gada otrajā pusē.