Publicēts: 17.12.2021.

Latvijas Banka ir publiskojusi jaunākās, 2021. gada decembra, Latvijas makroekonomiskās prognozes. Būtiskākās no tām:

  • Latvijas IKP 2021.–2022. gada pieauguma prognoze samazināta – attiecīgi līdz 4.6% un 4.2%, atspoguļojot pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību (septembra prognoze 2021. gada izaugsmei bija 5.3%, bet 2022. gadam – 5.1%);
  • 2023. gadā gaidāmais IKP pieaugums par 4.0% ir līdzīgs iepriekš prognozētajam;
  • Latvijas inflācijas prognoze globālo energoresursu cenu kāpuma dēļ 2021.–2022. gadam paaugstināta attiecīgi līdz 3.2% un 6.1%. (septembra prognoze 2021. gada inflācijai bija 2.8%, bet 2022. gada inflācijai – 4.0%);
  • Augstāku 2023. gada inflāciju (līdz 2.9%) nosaka ražošanas izmaksu sadārdzinājums.

Pasaulē un Eiropā tautsaimniecības izaugsme palēninās

Īstermiņa ekonomisko izaugsmi negatīvi ietekmē jauni Covid-19 uzliesmojumi, īpaši Eiropā, jauni vīrusa paveidi un pastiprinātie vīrusa izplatību ierobežojošie pasākumi. Tautsaimniecības izaugsmi kavē arī materiālu, iekārtu un darbaspēka trūkums, kā arī izmaksu, īpaši enerģijas cenu, kāpums.

Vadošās centrālās bankas, t.sk. Eiropas Centrālā banka (ECB), turpina atbalstošu monetāro politiku. Lai gan inflācija ir pakāpusies sen neredzētos līmeņos, to lielā mērā nosaka energoresursu sadārdzināšanās un citi pārejoši faktori. Tāpēc strauja monetārās politikas atbalsta mazināšana, joprojām pastāvot ar pandēmiju saistītai nenoteiktībai, nav tautsaimniecībai vēlama.

Šajos apstākļos nepieciešami mērķēti fiskālās politikas atbalsta pasākumi.

Latvijas tautsaimniecības izaugsmes šķēršļi pastiprinās

Latvijas tautsaimniecības izaugsme gada nogalē palēninājusies epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās dēļ, ko jau lēsām septembra prognozēs. Taču papildus īstenojās mājsēde un stingrie ierobežojumi.

3. ceturksnī privātais patēriņš atguvās, tomēr palielinās tēriņi ārvalstu ceļojumos bez pienesuma Latvijas tautsaimniecībai. Būvmateriālu un iekārtu sadārdzināšanās pārsniedz investīciju plānu lēstās izmaksas un bremzē aktivitāti. Eksportu joprojām iegrožo pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.

Arī vēl nākamā gada sākumā tautsaimniecība atradīsies pandēmijas ēnā. Papildus būs jārēķinās ar Covid-19 sertifikāta prasību klātienē strādājošajiem saspringtā darba tirgus apstākļos, kā arī epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un ierobežojumiem Eiropā.

ikp inflacijas prognoze 2021 decembris banklv 1

Izaugsmi kavējošie faktori nākamgad rimsies

Gaidāms, ka tādi globālie faktori kā energoresursu cenu kāpums un piegāžu traucējumi būtiski mazināsies nākamā gada 2. pusgadā. Jāatzīmē, ka Latvijā uzņēmumi izejmateriālu problēmas izjūt mazāk sāpīgi nekā citās Eiropas valstīs.

Investīcijām būs svarīga loma izaugsmē, ko veicinās apjomīgais NextGenEU finansējums un Rail Baltica būvniecība. Pat ja būvmateriālu cenu pieaugums var kavēt ieguldījumus un uzņēmumu kreditēšana joprojām ir vāja, kvalificēta darbaspēka trūkums veicina automatizācijas procesus.

Mazinoties nenoteiktībai, ierobežojumu laikā uzkrātie līdzekļi tiks tērēti, pastiprinot privātā patēriņa kāpumu. Eksporta attīstību noteiks ārējā pieprasījuma atveseļošanās, pieņemot, ka izmaksu konkurētspēja nemazinās Latvijas eksporta tirgus daļas pasaulē.

Jaunus inflācijas uzplūdus nosaka globālās enerģijas cenas

Energoresursu cenu pieaugums paaugstina inflācijas prognozes, un inflācijas virsotne būs augstāka nekā iepriekš gaidīts. Vienlaikus cenu kāpums vērojams plašā produktu spektrā, ko ietekmē:

  • enerģijas cenu ietekme uz citu preču un pakalpojumu cenu pieaugumu;
  • lēmumi par administratīvi regulējamo cenu palielināšanu (piemēram, siltumapgādei, ūdensapgādei atsevišķās pilsētās);
  • augošās globālās pārtikas cenas;
  • piegādes ķēžu pārrāvumu ietekme uz rūpniecības preču cenām;
  • izdevumu atalgojumam pieaugums ražošanas izmaksās.

Pamatinflācija, ko lielā mērā virza algu kāpums, palielināsies. Tomēr inflācija, mazinoties globālajām enerģijas cenām un piegādes ķēžu problēmām, nākamā gada laikā sāks pierimt.

ikp inflacijas prognoze 2021 decembris banklv 2

Diemžēl inflācijas riski tuvākajā nākotnē ir augšupvērsti. To nosaka saspringtā situācija iekšzemes darba tirgū un globālo izejmateriālu cenu vēlāks sarukums.

Darbinieku pieejamība mazināsies

Bezdarba pieaugumu ļauj ierobežot pielāgošanās darbam attālināti un valsts atbalsts par ierobežojumu periodu. Tomēr prasība pēc sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem klātienē strādājošajiem, visiem nevakcinējoties, papildinās bezdarbnieku rindas.

Darba roku pieejamībai mazinoties, pastiprinās spiediens uz algām. Darba algas pieauguma prognoze 2023. gadam ir palielināta un atspoguļo darbaspēka trūkumu un valsts pārvaldes atalgojuma reformas plānu. Šeit jāpiebilst, ka pandēmija iezīmēja būtiskas ienākumu dinamikas atšķirības zemāk un augstāk atalgoto darbinieku vidū, aktualizējot ienākumu nevienlīdzības un sociālā atbalsta jautājumus.

Valsts atbalsts pandēmijas laikā palielina deficītu

Vispārējās valdības budžeta bilances deficīts aug, jo tautsaimniecības izaugsme palēninās, savukārt valdība palielina izdevumus Covid-19 seku mazināšanai. Šie izdevumi 2021. gadā vairāk nekā 2.5 reizes pārsniedz 2020.gada apjomu.

Eiropas Savienības fiskālo noteikumu elastības atcelšana no 2023. gada paredz virzību uz budžeta deficīta samazināšanu. Latvijas Bankas budžeta deficīta sarukuma prognoze iekļauj tikai pašlaik pieņemtos valdības lēmumus.

Makroekonomiskie rādītāji: Latvijas Bankas prognozes

  2021 2022 2023 2024
Ekonomiskā aktivitāte (gada pārmaiņas; %; salīdzināmajās cenās; sezonāli koriģēti dati)
IKP 4.6 4.2 4.0 3.3
Privātais patēriņš 5.7 8.6 5.4 4.3
Valdības patēriņš 7.9 3.9 0.5 0.7
Investīcijas 4.3 7.0 4.1 3.6
Eksports 5.4 4.5 5.0 3.2
Imports 12.6 2.7 3.3 3.4
SPCI inflācija (gada pārmaiņas; %)
Inflācija 3.2 6.1 2.9 2.1
Pamatinflācija (neietverot pārtikas un enerģijas cenas) 2.0 3.1 2.6 2.3
Darba tirgus
Bezdarbs (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita; sezonāli koriģēti dati) 7.8 7.5 6.8 6.6
Nominālā bruto alga (gada pārmaiņas; %) 8.9 7.5 6.1 5.9
Ārējais sektors
Tekošā konta bilance (% no IKP) –2.8 –1.8 –0.9 –1.1
Valdības finanses
Vispārējās valdības parāds 47.1 49.7 47.1 44.6
Budžeta pārpalikums/deficīts –8.2 –4.1 –1.3 –0.4

Prognozes sagatavotas, izmantojot līdz 2021. gada 1. decembrim pieejamo informāciju, atsevišķiem tehniskajiem pieņēmumiem – līdz 25. novembrim.

Informāciju par jaunākajām prognozēm sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes makroekonomika.lv makroekonomisko prognožu sadaļā.

Citi jaunumi

06.12.2023.

Latvijas Banka piemēro 2 milj. eiro soda naudu AS "LPB Bank", slēdzot administratīvo līgumu

Latvijas Banka ar AS "LPB Bank" noslēgusi administratīvo...
06.12.2023.

Četri Latvijas uzņēmumi saņem Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023, izaugsmes balva – Rīgas Stradiņa universitātei

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023 šogad saņēma...
05.12.2023.

Neizmantojamo aktīvu riski ražošanas ķēdēs un to ekonomiskā ietekme eirozonā

Pētījums 6/2023
05.12.2023.

Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu

Latvijas Banka izsludinājusi kārtējo studentu zinātniski...
30.11.2023.

Izvēlētas iespējamās nākotnes eiro banknošu tēmas – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni"

Īsumā Izvēlētās iespējamās tēmas ir "Eiropas kultūra" un...
27.11.2023.

Finanšu sektors vienojas turpināt pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar...
27.11.2023.

Latvijā sākas "Tavas pensijas nedēļa"

Šodien sākas "Tavas pensijas nedēļa" – pasākumu un aktivitāšu...
27.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jubilejai veltītu monētu

Trešdien, 29. novembrī, Latvijas Banka par godu Rīgas...
21.11.2023.

Iecere "Altum" pārveidot par banku

Īsumā Pirms "Altum" pārveidot par banku, ir jāveic ilgs...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...
14.11.2023.

Par Latvijas Bankas darbu brīvdienā

Saistībā ar valsts svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
09.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž zelta kolekcijas monētu "Zelta zirgi"

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Banka izlaidīs zelta monētu...