Publicēts: 10.07.2020.

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir paziņojusi ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešās kārtas (Targeted Longer-Term Refinancing Operations jeb TLTRO III) izsoles rezultātus. Tajā piedalījās arī Latvijas kredītiestādes, kas izmantoja iespēju un par rekordzemām likmēm aizņēmās 1.185 miljardus eiro.

TLTRO III izsolē Eirosistēma piešķīra gandrīz 1.31 triljonu eiro 742 dalībniekiem. Norēķini notika 2020. gada 24. jūnijā, galīgā procentu likme tiks noteikta 2021. gada 10. septembrī, bet atmaksa paredzēta 2023. gada 28. jūnijā.

TLTRO izsolēs kopš to uzsākšanas 2014. gadā Latvijas kredītiestādes izmantojušas iespēju aizņemties gandrīz 1.7 miljardus eiro.

ECB Padome 2020. gada 30. aprīļa sanāksmē lēma par stimulējošas monetārās politikas pastiprināšanu, atbildot uz koronavīrusa Covid-19 radītajiem riskiem eiro zonas ekonomikai. Tostarp ECB Padome nolēma padarīt pievilcīgāku aizņemšanās likmi kredītiestādēm ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju TLTRO III programmas ietvaros. Kredītiestādēm laika periodā no 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūnijam ir iespēja no ECB aizņemties naudu ar likmi, kas ir par 50 bāzes punktiem zemāka nekā Eirosistēmas galveno refinansēšanas operāciju (MRO) vidējā procentu likme attiecīgajā periodā. Turklāt kredītiestādēm, kuras spēs saglabāt aizdevumu atlikumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām iepriekšējā līmenī, tiks piemērota likme, kas būs par 50 bāzes punktiem zemāka par noguldījumu iespējas uz nakti procentu likmi (DFR), un tā sasniegs -1.00%.

Pirms četriem gadiem sāktā TLTRO II ieviešana izrādījās veiksmīga, iegūstot ne tikai lielu kredītiestāžu atsaucību, bet arī izpildot operāciju uzdevumu – veicināt kreditēšanas izaugsmi. ECB bilance liecina, ka TLTRO II operācijās izsniegto līdzekļu atlikums bija nedaudz vairāk kā 700 miljardi eiro un vidējā svērtā likme, ko piemēro šīm operācijām, patiešām bija negatīva (-0.365%). Citiem vārdiem, kredītiestādes, kas aizņēmās līdzekļus TLTRO II operācijās, bija gandrīz maksimāli (-0.40%) izmantojušas ECB piedāvāto iespēju saņemt piemaksu no centrālās bankas par finanšu līdzekļu aizņemšanos un to novirzīšanu kreditēšanā.

Detalizēta informācija par TLTRO – šajā Latvijas Bankas ekonomista Gunāra Bērziņa rakstā