Publicēts: 27.03.2023.

Latvijas Banka ir publicējusi savu pirmo ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskatu par 2022. gadu, sniedzot ieskatu savos centienos veicināt ilgtspējīgu attīstību un risināt vides, sociālās un pārvaldības jautājumus.

Pārskatā uzsvērta Latvijas Bankas apņemšanās integrēt ilgtspējību ieguldījumu procesā un aprakstīti galvenie sasniegumi klimata risku mazināšanā, sociālās atbildības un pārvaldības jomā. Pārskatā arī detalizēti izklāstītas Latvijas Bankas pārvaldības, stratēģijas un risku vadības prakses, kā arī pieeja ar klimatu saistīto risku pārvaldībā nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļos.

"Ilgtspējības pārskats ir svarīgs solis, turpinot integrēt ilgtspējību savu ieguldījumu pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas procesos," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "Mēs apzināmies ilgtspējīgas attīstības nozīmi un esam apņēmušies dot savu ieguldījumu tādu globālo izaicinājumu risināšanā kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un nevienlīdzība."

Pārskatā Latvijas Banka informē, ka ir būtiski samazinājusi oglekļa pēdas nospiedumu savā attīstīto tirgu akciju portfelī – salīdzinājumā ar 2021.gadu portfeļa oglekļa pēdas nospiedums ir samazināts par 47 %.

"Mēs uzskatām, ka, risinot ar klimatu saistītas un ilgtspējības problēmas, varam radīt ilgtermiņa vērtību mūsu sabiedrībai, veicināt ilgtspējīgu nākotni un iedvesmot visu Latvijas finanšu sektoru seko šai iniciatīvai," akcentē M. Kazāks.

Latvijas Bankas pārskati par ilgtspējību ir daļa no visu Eirosistēmas centrālo banku eiro denominēto nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļu ar klimatu saistīto finanšu pārskatu publikācijām, kurās izmantots kopējs ietvars, kas definē minimālās šādu pārskatu sagatavošanas prasības, balstoties uz Task Force on Climate-related Financial Disclosures ieteikumiem.

Ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskats ir pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv.

Citi jaunumi

21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...
17.01.2024.

Apstiprinātas prioritātes un darbības plāns noregulējuma un kompensāciju sistēmas jomā

Latvijas Banka noteikusi noregulējuma un kompensāciju sistēmas...