Publicēts: 27.03.2023.

Latvijas Banka ir publicējusi savu pirmo ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskatu par 2022. gadu, sniedzot ieskatu savos centienos veicināt ilgtspējīgu attīstību un risināt vides, sociālās un pārvaldības jautājumus.

Pārskatā uzsvērta Latvijas Bankas apņemšanās integrēt ilgtspējību ieguldījumu procesā un aprakstīti galvenie sasniegumi klimata risku mazināšanā, sociālās atbildības un pārvaldības jomā. Pārskatā arī detalizēti izklāstītas Latvijas Bankas pārvaldības, stratēģijas un risku vadības prakses, kā arī pieeja ar klimatu saistīto risku pārvaldībā nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļos.

"Ilgtspējības pārskats ir svarīgs solis, turpinot integrēt ilgtspējību savu ieguldījumu pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas procesos," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "Mēs apzināmies ilgtspējīgas attīstības nozīmi un esam apņēmušies dot savu ieguldījumu tādu globālo izaicinājumu risināšanā kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un nevienlīdzība."

Pārskatā Latvijas Banka informē, ka ir būtiski samazinājusi oglekļa pēdas nospiedumu savā attīstīto tirgu akciju portfelī – salīdzinājumā ar 2021.gadu portfeļa oglekļa pēdas nospiedums ir samazināts par 47 %.

"Mēs uzskatām, ka, risinot ar klimatu saistītas un ilgtspējības problēmas, varam radīt ilgtermiņa vērtību mūsu sabiedrībai, veicināt ilgtspējīgu nākotni un iedvesmot visu Latvijas finanšu sektoru seko šai iniciatīvai," akcentē M. Kazāks.

Latvijas Bankas pārskati par ilgtspējību ir daļa no visu Eirosistēmas centrālo banku eiro denominēto nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļu ar klimatu saistīto finanšu pārskatu publikācijām, kurās izmantots kopējs ietvars, kas definē minimālās šādu pārskatu sagatavošanas prasības, balstoties uz Task Force on Climate-related Financial Disclosures ieteikumiem.

Ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskats ir pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv.

Citi jaunumi

29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
28.04.2023.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar maija svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
28.04.2023.

Latvijas Banka piemēro soda naudu akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava"

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi...