Publicēts: 21.03.2023. Aktualizēts: 05.04.2023.

2022. gadā kopumā Latvijā apdrošināšanas prēmijās parakstīti 680.4 milj. eiro, kas ir par 15.9% vairāk nekā gadu iepriekš, no kuriem 21.2% ir parakstīti dzīvības apdrošināšanā un 78.8% – pārējos apdrošināšanas veidos. Savukārt apdrošināšanas atlīdzībās 2022. gadā kopumā Latvijā ir izmaksāti 435.2 milj. eiro, kas ir par 23% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Apdrošināšanas nozare Latvijā pēc Covid-19 pandēmijas radīto grūtību pārvarēšanas 2022. gadā saskārās ar jauniem izaicinājumiem, kuru galvenais ietekmējošais faktors ir ģeopolitiskā situācija reģionā – Krievijas sāktais karš Ukrainā un tā izraisītās negatīvās sekas makroekonomiskā kontekstā. Strauji augošā inflācija radīja spiedienu uz apdrošināšanas atlīdzībām un attiecīgi arī prēmijām (produktu cenu), savukārt inflācijas stimulētais straujais procentu likmju pieaugums rosināja apdrošinātājus pārvērtēt ieguldījumu portfeļu struktūru.

Nedzīvības apdrošināšanā 2022. gadā prēmijās Latvijā ir parakstīti 535.9 milj. eiro, salīdzinot ar iepriekšējo gadu prēmiju apjomam pieaugot par 22.5%. Apdrošināšanas atlīdzībās Latvijā ir izmaksāti 319.6 milj. eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2021. gadā. Ekonomiskās aktivitātes intensitātes atgriešanās pirms Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu līmenī radīja pieprasījuma paaugstināšanos apdrošināšanas jomā un vienlaikus paaugstināja arī apdrošināšanas gadījumu biežumu.

Tāpat 2022. gadā novērotā augstā inflācija izraisīja gan prēmiju noteikšanā piemērojamo tarifu pieaugumu, gan bija par pamatu izmaksāto atlīdzību apmēra kāpumam. Tā rezultātā palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanā parakstītās prēmijas pieauga par 54.9%, OCTA apdrošināšanā - par 33.2% un sauszemes transporta apdrošināšanā (Kasko) – par 24.5%. Savukārt visbūtiskākais apdrošināšanas atlīdzību pieaugums bija palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanā – par 129.3%, nelaimes gadījumu apdrošināšanā – par 23.2% un sauszemes transporta apdrošināšanā (Kasko) – par 21.4%.

Dzīvības apdrošināšanā 2022. gadā prēmijās Latvijā ir parakstīti 144.5 milj. eiro, prēmiju apjomam salīdzinājumā ar 2021. gadu samazinoties par 3.3%. Savukārt apdrošināšanas atlīdzībās ir izmaksāti 115.7 milj. eiro, kas ir par 43.1% vairāk nekā iepriekšējā gadā un ir skaidrojams ar ģeopolitiskās situācijas reģionā izraisīto nenoteiktību un tās negatīvajām sekām makroekonomiskā kontekstā, kas raisījis papildu interesi izņemt uzkrātos līdzekļus. Dzīvības apdrošināšanas prēmiju samazinājumu izraisīja iemaksu kritums par 13.1% dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājuma veidošanu. Turpretī mūža pensijas apdrošināšanā, kas ir viens no risinājumiem pensiju 2. līmeņa uzkrājuma saņemšanai pensionējoties, bija vērojams parakstīto prēmiju apjoma pieaugums par 9%. Tāpat arī par 10.1% palielinājās prēmiju apjoms dzīvības apdrošināšanā bez uzkrājumu veidošanas jeb dzīvības riska apdrošināšanā.

Latvijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības 2022. gadu noslēdza ar 28.8 milj. eiro peļņu: nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības nopelnīja 21.8 milj. eiro, kas ir par 8.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt dzīvības apdrošināšanas sabiedrības nopelnīja 7.0 milj. eiro, peļņai samazinoties par 56.4%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības izpildes rādītājs saglabājas stabili virs prasību minimuma un 2022. gada beigās sasniedza 171.9% (zemākā pieļaujamā rādītāja robeža ir 100%), kas ir par 5.3 procentpunktiem mazāk nekā 2021. gada beigās.

2022. gada beigās Latvijā bija reģistrētas sešas apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas pakalpojumus sniedza 11 dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Citi jaunumi

26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...