Publicēts: 21.03.2023. Aktualizēts: 05.04.2023.

2022. gadā kopumā Latvijā apdrošināšanas prēmijās parakstīti 680.4 milj. eiro, kas ir par 15.9% vairāk nekā gadu iepriekš, no kuriem 21.2% ir parakstīti dzīvības apdrošināšanā un 78.8% – pārējos apdrošināšanas veidos. Savukārt apdrošināšanas atlīdzībās 2022. gadā kopumā Latvijā ir izmaksāti 435.2 milj. eiro, kas ir par 23% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Apdrošināšanas nozare Latvijā pēc Covid-19 pandēmijas radīto grūtību pārvarēšanas 2022. gadā saskārās ar jauniem izaicinājumiem, kuru galvenais ietekmējošais faktors ir ģeopolitiskā situācija reģionā – Krievijas sāktais karš Ukrainā un tā izraisītās negatīvās sekas makroekonomiskā kontekstā. Strauji augošā inflācija radīja spiedienu uz apdrošināšanas atlīdzībām un attiecīgi arī prēmijām (produktu cenu), savukārt inflācijas stimulētais straujais procentu likmju pieaugums rosināja apdrošinātājus pārvērtēt ieguldījumu portfeļu struktūru.

Nedzīvības apdrošināšanā 2022. gadā prēmijās Latvijā ir parakstīti 535.9 milj. eiro, salīdzinot ar iepriekšējo gadu prēmiju apjomam pieaugot par 22.5%. Apdrošināšanas atlīdzībās Latvijā ir izmaksāti 319.6 milj. eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2021. gadā. Ekonomiskās aktivitātes intensitātes atgriešanās pirms Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu līmenī radīja pieprasījuma paaugstināšanos apdrošināšanas jomā un vienlaikus paaugstināja arī apdrošināšanas gadījumu biežumu.

Tāpat 2022. gadā novērotā augstā inflācija izraisīja gan prēmiju noteikšanā piemērojamo tarifu pieaugumu, gan bija par pamatu izmaksāto atlīdzību apmēra kāpumam. Tā rezultātā palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanā parakstītās prēmijas pieauga par 54.9%, OCTA apdrošināšanā - par 33.2% un sauszemes transporta apdrošināšanā (Kasko) – par 24.5%. Savukārt visbūtiskākais apdrošināšanas atlīdzību pieaugums bija palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanā – par 129.3%, nelaimes gadījumu apdrošināšanā – par 23.2% un sauszemes transporta apdrošināšanā (Kasko) – par 21.4%.

Dzīvības apdrošināšanā 2022. gadā prēmijās Latvijā ir parakstīti 144.5 milj. eiro, prēmiju apjomam salīdzinājumā ar 2021. gadu samazinoties par 3.3%. Savukārt apdrošināšanas atlīdzībās ir izmaksāti 115.7 milj. eiro, kas ir par 43.1% vairāk nekā iepriekšējā gadā un ir skaidrojams ar ģeopolitiskās situācijas reģionā izraisīto nenoteiktību un tās negatīvajām sekām makroekonomiskā kontekstā, kas raisījis papildu interesi izņemt uzkrātos līdzekļus. Dzīvības apdrošināšanas prēmiju samazinājumu izraisīja iemaksu kritums par 13.1% dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājuma veidošanu. Turpretī mūža pensijas apdrošināšanā, kas ir viens no risinājumiem pensiju 2. līmeņa uzkrājuma saņemšanai pensionējoties, bija vērojams parakstīto prēmiju apjoma pieaugums par 9%. Tāpat arī par 10.1% palielinājās prēmiju apjoms dzīvības apdrošināšanā bez uzkrājumu veidošanas jeb dzīvības riska apdrošināšanā.

Latvijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības 2022. gadu noslēdza ar 28.8 milj. eiro peļņu: nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības nopelnīja 21.8 milj. eiro, kas ir par 8.2% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt dzīvības apdrošināšanas sabiedrības nopelnīja 7.0 milj. eiro, peļņai samazinoties par 56.4%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas kapitāla prasības izpildes rādītājs saglabājas stabili virs prasību minimuma un 2022. gada beigās sasniedza 171.9% (zemākā pieļaujamā rādītāja robeža ir 100%), kas ir par 5.3 procentpunktiem mazāk nekā 2021. gada beigās.

2022. gada beigās Latvijā bija reģistrētas sešas apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas pakalpojumus sniedza 11 dalībvalstu apdrošinātāju filiāles.

Citi jaunumi

29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
28.04.2023.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar maija svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
28.04.2023.

Latvijas Banka piemēro soda naudu akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava"

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi...