Publicēts: 13.01.2023.

LKTF Bank lv raksts 840x250px

2023. gada 8. februārī no plkst. 9.00 līdz 16.00 notiks Latvijas Bankas rīkotais Latvijas kapitāla tirgus forums 2023 "Izaugsmei patīk uzņēmīgie". Foruma mērķis ir veicināt ekspertu diskusijas un institūciju sadarbību, lai attīstītu Latvijas kapitāla tirgu un pēc iespējas plašāk izmantotu tā potenciālu.

Forumu atklās Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes priekšsēdētāja Verena Rosa un Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Forums klātienē pulcēs ap 150 apmeklētāju, savukārt vairāk nekā 20 nozares eksperti un viedokļu līderi četrās paneļdiskusijās spriedīs par privāto investoru un uzņēmumu iespējām Latvijas un Baltijas kapitāla tirgū, kā arī šo tirgu iezīmēm un attīstības iespējām Eiropas mērogā.

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile uzsver: "Latvijas kapitāla tirgus attīstība arī pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) integrācijas Latvijas Bankā ir būtisks un prioritārs mūsu darba virziens. Mēs, aktīvi uzrunājot un iesaistot partnerus, turpinām darbu, lai vietējais kapitāla tirgus būtu vēl pievilcīgāks gan investoriem, gan uzņēmējiem."

Forums notiks divās daļās. Pirmajā daļā tiks vērtētas privāto investoru iespējas Eiropas Savienībā.  Paneļdiskusijā "Investīcijas Eiropas Savienībā – Kapitāla tirgu savienība no ieceres līdz darbībai" moderatora "LHV Bankas" institucionālo tirgu vadītāja Ivara Bergmaņa vadībā tiks diskutēts par to, kāpēc trīs Baltijas valstu kapitāla tirgi ir vieni no mazāk attīstītajiem Eiropas Savienībā un kas būtu darāms, lai situāciju mainītu. Plānots, ka diskusijā piedalīsies Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes priekšsēdētāja Verena Rosa un Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile. Savukārt paneļdiskusijā "Privāto investoru rīcība Baltijas kapitāla tirgos" tās moderators Kaspars Peisenieks, "Investoru kluba" izpilddirektors, rosinās privātos investorus, kā arī Igaunijas un Somijas investoru organizāciju pārstāvjus diskutēt par Latvijas, Igaunijas un Somijas investoru uzvedības tendencēm un iemesliem, kas to pamato.

Foruma otrajā daļā eksperti diskutēs par kapitāla tirgus iespējām uzņēmumiem. Otro daļu aizsāks paneļdiskusija "Kapitāla tirgus – vairāk nekā finansējuma avots?", kurā zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris  Māris Vainovskis aicinās esošo un potenciālo kapitāla tirgus dalībnieku pārstāvjus diskutēt par kapitāla tirgus nosacījumiem – ko uzņēmums iegūst un ko zaudē, izmantojot kapitāla tirgus iespējas.

Tematu turpinās Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste ar prezentāciju "Kā finansēt uzņēmuma attīstību augsto procentu likmju laikā?". Savukārt pēc tam sekos paneļdiskusija "Kapitāla tirgus loma ilgtspējīgas ekonomikas finansēšanā". Diskusijas moderatore AS "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne rosinās diskusijas dalībniekus rast atbildes uz jautājumiem, kāpēc attīstīt kapitāla tirgu Latvijā, ko no tā iegūs uzņēmēji un Latvijas ekonomika, kā tas uzlabos uzņēmumu konkurētspēju un kāpēc tas ir īpaši svarīgi augsto likmju laikposmā.

Foruma programma un iespēja reģistrēties pieejama šeit: www.kapitalaforums2023.lv.

Visa informācija par forumu tiks publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē sadaļā par kapitāla tirgu.

Sekot līdzi foruma norisei tiešsaistē varēs www.kapitalaforums2023.lv, www.makroekonomika.lv un Latvijas Bankas "Facebook" un "YouTube" kontos.

Šis ir jau trešais Latvijas kapitāla tirgus forums. Lai apzinātu tirgū pastāvošo problemātiku un to risinātu, FKTK 2020. gadā uzklausīja kapitāla tirgū iesaistīto institūciju viedokli par līdzšinējo pieredzi, normatīvā regulējuma novērtējumu un kapitāla tirgus attīstības redzējumu. Eksperti sniedza savu viedokli par kapitāla tirgus izaicinājumiem Latvijā un iespējamajiem attīstības scenārijiem. Līdztekus tam FKTK veica Latvijas bijušo, esošo un potenciālo kapitāla tirgus dalībnieku aptauju, kā arī izvērtēja Latvijas kapitāla tirgus situāciju. Balstoties uz stratēģiskā dialoga, aptaujas un FKTK veiktā izvērtējuma secinājumiem, tika izstrādāta "10 soļu programma Latvijas kapitāla tirgus attīstībai", kas šo gadu laikā secīgi tiek īstenota. Līdz ar FKTK integrāciju Latvijas Bankā šo darbības virzienu turpina īstenot Latvijas Banka.

Attīstīts kapitāla tirgus veicina vietējo un ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijā, paver plašas iespējas vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem piesaistīt finanšu resursus, kā arī investoriem sniedz iespēju ieguldīt Latvijas tautsaimniecības attīstībā.

Citi jaunumi

29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
28.04.2023.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar maija svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
28.04.2023.

Latvijas Banka piemēro soda naudu akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava"

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi...