Publicēts: 11.06.2021.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma vairākus noteikumus, paplašinot apkopojamo statistiku par maksājumiem Latvijā.

Pieņemti "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi" un "Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi". Saskaņā ar šiem noteikumiem Latvijas Bankai būs pieejami maksājumu dati, kas ne tikai uzlabos maksājumu statistikas un maksājumu bilances statistikas tvērumu un kvalitāti, bet arī ļaus veikt maksājumu, t.sk. kartei piesaistītu maksājumu, datu padziļinātu analīzi.

"Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi" izstrādāti saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2020. gada 1. decembra Regulu (ES) 2020/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (tālāk tekstā – Maksājumu statistikas regula). Atbilstoši Maksājumu statistikas regulas jaunajām prasībām maksājumu dati būs pieejami plašākā dalījumā (valstu, uzsākšanas veida, maksājumu autentifikācijas veidu un maksāšanas instrumentu shēmu dalījumā), kā arī par jaunajiem maksājumu pakalpojumu veidiem un inovatīvajām maksājumu iespējām (piemēram, maksājumu ierosināšanas pakalpojumi, mobilo maksājumu risinājumi, bezkontakta maksājumi). Papildus būs pieejami dati par zibmaksājumiem, kas veikti, izmantojot internetbanku pakalpojumus, bankomātus vai citus termināļus un mobilo maksājumu risinājumus.

Lai optimizētu maksājumu datu sniegšanas procesu, dati par maksājumu krāpniecības gadījumiem turpmāk būs sniedzami Latvijas Bankai, savukārt uzraudzībai nepieciešamos datus Latvijas Banka nodos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Datu sniegšanas prasības par maksājumu krāpniecības gadījumiem saglabātas nemainīgas.

"Maksājumu statistikas pārskatu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas noteikumi" sagatavoti, ievērojot Maksājumu statistikas regulā iekļautās jaunās prasības maksājumu bilances statistikas sagatavošanai, kas paredz datu sniegšanu par nosūtītajiem kartei piesaistītajiem maksājumiem.

Ņemot vērā, ka kartēm piesaistītu maksājumu dati operativitātes, kvalitātes un uzticamības ziņā ir visatbilstošākais datu avots maksājumu bilances statistikas posteņa "Braucieni" un e-komercijas novērtējumam un ka ekonomiskās situācijas straujās pārmaiņas Covid-19 pandēmijas kontekstā aktualizēja esošo datu operativitātes trūkumu arī tautsaimniecības prognozēšanas vajadzībām, šajos noteikumos paredzētas papildu prasības (plašāks datu tvērums un biežāka datu sniegšanas regularitāte) tiem maksājumu statistikas datu sniedzējiem, kuru tirgus daļa konkrētajā maksājumu karšu apkalpošanas segmentā veido vismaz 5%.

Noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā, savukārt datu sniegšana atbilstoši noteikumiem jāuzsāk 2022. gadā.

Citi jaunumi

31.05.2023.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA"

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 9. un 10. jūnijā...
29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
28.04.2023.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar maija svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....