Publicēts: 21.08.2020.

Šodien aptuveni 140 ekonomikas un sociālo zinību skolotāji no vairāk nekā 100 skolām piedalījās Latvijas Bankas rīkotajā izglītojošajā seminārā "Aktualitātes ekonomikā 2020".

Šāda pasākuma rīkošana neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma notiek katru gadu, jo skolotāji šādu mācību iespēju atzīst par ļoti vērtīgu – 95% semināru apmeklējušo skolotāju to vērtē pozitīvi. Šogad seminārs notika jau septīto reizi, bet šoreiz, ņemot vērā ar koronavīrusa Covid-19 pandēmijas ierobežošanu saistītos nosacījumus, tas notika attālināti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

Latvijas Banka īsteno dažādas izglītojošās aktivitātes, lai uzlabotu ikviena indivīda, kā arī sabiedrības kopumā izpratni par personisko finanšu prasmīgu pārvaldīšanu un likumsakarībām, kas ietekmē tautsaimniecības un ienākumu kāpumu. Iedzīvotāju izpratnes veicināšanā būtiska loma ir skolotājiem, kuri skolēniem sniedz ieskatu ekonomikas norisēs un likumsakarībās. Kā rāda aptaujas un diskusijas, ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem ir ļoti nepieciešams papildu atbalsts mācību satura veidošanā, un Latvijas Banka šajā ziņā ir nozīmīgākais institucionāla atbalsta sniedzējs.

Viens no instrumentiem, kuri var palīdzēt ekonomikas skolotāju darbā un būtiski uzlabot šā mācību priekšmeta apguves iespējas Latvijas skolās, tā veicinot arī sabiedrības izglītotību, ir Latvijas Bankas un izglītības jomas ekspertu kopīgi izstrādātais mācību līdzekļu kopums "Mana ekonomika", kas šodien tika prezentēts plašākam skolotāju lokam.

Tāpat tika sniegtas vairākas Latvijas Bankas ekonomistu prezentācijas. Māra Rūse sniedza ieskatu par pasaules ekonomisko attīstību laikā, kad tautsaimniecības izaugsmes dienas kārtību nosaka pandēmija, savukārt Uldis Rutkaste iepazīstināja ar Eirosistēmas (Eiropas Centrālās bankas un eiro zonas valstu centrālo banku, t.sk. Latvijas Bankas) īstenoto monetāro politiku Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes apstākļos, kā arī ar risinājumiem Latvijas tautsaimniecības sekmīgākai atveseļošanai.

"Krīzes laikā sabiedrības uzmanības priekšplānā nonāk jautājumi, kas saistīti ar apdomīgu saimniekošanu, pārdomātu valsts un privāto finanšu pārvaldību un iespējām mazināt ekonomisko problēmu dziļumu, ilgumu un ietekmi. Tas vēlreiz apliecina, cik būtiski jau skolas laikā likt pamatus ikviena zināšanām ekonomikā, tā kāpinot sabiedrības izpratni par tautsaimniecības procesiem un personisko finanšu sekmīgāku pārvaldību.

Šajā darbā aktīvi iesaistījusies arī Latvijas Banka, tās ekonomistiem kopā ar vadošajiem ekonomikas skolotājiem izstrādājot mācību līdzekļu kopumu "Mana ekonomika", ko jau šoruden skolotāji varēs sākt lietot mācību procesā, uzlabojot ekonomikas zināšanu apguves procesu," akcentē Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes "Naudas skola" redaktore Antra Slava.

"Mana ekonomika" ir mācību līdzekļu kopums, kas piedāvā apgūt ekonomikas jautājumus, kuri iekļauti vispārējās izglītības standartā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Vienlaikus "Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociālajiem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību, kā arī uzņēmējdarbības jautājumiem, nodrošinot iespēju lietotājiem pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī. "Mana ekonomika" ļauj ne vien apgūt ekonomikas teoriju, bet arī sniedz ieskatu, kā tā darbojas reālās dzīves situācijās, un palīdz nostiprināt zināšanas ar uzdevumu palīdzību.

Mācību līdzekļu kopumu veidojuši Latvijas Bankas eksperti kopā ar pieredzējušiem un mūsdienīgiem ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem (Aiga Cunska, Santa Jākobsone, Līga Lagzdkalne, Solvita Lauzēja, Dana Narvaiša, Ivo Rode, Liene Šverna, Dzintra Aploka, Margita Jirgensone, Inta Jorniņa, Agnese Slišāne, Biruta Brangule, Juta Birzniece, Kārlis Krūmiņš un Mihails Siņicins). Mācību līdzekļu kopumu un tā atbilsmi izglītības standartam sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā papildus izvērtējuši ekonomikas satura mācīšanas eksperti Biruta Brangule, Sandra Falka, Santa Kazāka, Mihails Siņicins un Agnese Slišāne.

"Manas ekonomikas" materiāli sadalīti divās daļās – publiski pieejamie, kas paredzēti skolēniem un pašmācībai citiem interesentiem, un skolotājiem domātie, kas pieejami slēgtajā sadaļā. Slēgtajai sadaļai skolotāji var pieslēgties platformās E-klase un MyKoob.

Uzziņai

Apzinoties ekonomikas izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku darbu ekonomikas izglītošanā. Latvijas Banka sociālo zinību skolotājiem, skolēniem, studentiem u.c. interesentiem aktīvi piedāvā dažādas iespējas izprast ekonomikas likumsakarības. Partnerībā ar citām Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014.–2020. gadam īstenošanā iesaistītajām institūcijām Latvijas Banka veicina tādas sabiedrības attīstību, kurā cilvēkiem ir zināšanas par finansēm un ekonomiku un viņi spēj tās izmantot savas finansiālās ilgtspējas nodrošināšanai un konkurētspējas darba tirgū un labklājības paaugstināšanai, tā radot arī priekšnoteikumus sabiedrības kopējai attīstībai.

 

Citi jaunumi

27.02.2024.

Noliktavas telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras sludinājums

Latvijas Banka no 2024. gada 1. aprīļa uz 36 mēnešiem vēlas...
26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...