Publicēts: 21.02.2020.

Turpinot pārmaiņu īstenošanu Latvijas Bankā, t.sk. veidojot efektīvāku pārvaldības modeli, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ir izvirzījis kandidātus vakantajām amata vietām Latvijas Bankas padomē.

Šodien M. Kazāks klātienē iesniedza Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei oficiālu vēstuli, lūdzot Latvijas parlamentu apstiprināt Māri Kāli Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā un Zitu Zariņu – Latvijas Bankas padomes locekles amatā.

Latvijas Bankas padomes locekļa amata vieta kļuva vakanta, Saeimai M. Kazāku ievēlot Latvijas Bankas prezidenta amatā. Savukārt Latvijas Bankas prezidenta vietnieces Zojas Razmusas amata pilnvaru termiņš noslēdzas 2020. gada 12. martā.

Maris Kalis Zita Zarina

Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatam izvirzītais M. Kālis pašlaik vada Latvijas Bankas valdi, kas ikdienā nodrošina Latvijas Bankas operatīvo darbību. Līdztekus Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja pienākumiem M. Kālis vada Latvijas Bankas investīciju komiteju un koordinē nozīmīgāko Latvijas Bankas attīstības projektu īstenošanu.

M. Kālis pirms darba Latvijas Bankā strādājis starptautiskajā revidentu un uzņēmējdarbības konsultāciju komercpraksē Arthur Andersen, bet pēc pievienošanās Latvijas Bankas komandai ieņēmis nozīmīgu lomu gan Latvijas Bankas attīstībā, gan nacionāla un starptautiska mēroga projektu veiksmīgā īstenošanā. M. Kāļa darba pieredze ietver ciešu sadarbību ar Eiropas Centrālo banku, t.sk. dalību Eiropas Centrālās bankas Padomes un Ģenerālpadomes jautājumu risināšanā, kā arī darbu starptautiskās ekspertu komandās, pārstāvot Starptautisko Valūtas fondu vairākās tehniskās palīdzības programmās Eiropā. Līdztekus darbam Latvijas Bankā M. Kālis strādājis par lektoru Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (tagad – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte) un piedalījies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbā.

Latvijas Bankas padomes locekles amatam izvirzītā Z. Zariņa pašlaik ieņem Valsts kontroles padomes locekles amatu.

M. Kazāks uzsver, ka Z. Zariņas darba pieredze revīzijas jomā un profesionālās un personiskās īpašības stiprinās Latvijas Bankas vadības komandu centrālajai bankai un visam Latvijas finanšu sektoram nozīmīgajā pārmaiņu laikā. Z. Zariņa var sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas Bankas struktūras pārveidē, t.sk. saistībā ar iespējamo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pievienošanu Latvijas Bankai.

Tuvāko nedēļu laikā Saeimas frakcijās un atbildīgajā Budžeta (nodokļu) komisijā notiks diskusijas par minētajiem kandidātiem, kurās piedalīsies un savu izvēli pamatos Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks.

"Pēdējos mēnešos apņēmīgi strādājam, īstenojot pārmaiņas Latvijas Bankā. Būtiski stiprināt Latvijas Bankas vadības komandu, ņemot vērā tos sarežģītos uzdevumus, kas mūs gaida tuvākajā nākotnē (pārmaiņas pārvaldības modelī, iespējamā FKTK pievienošana centrālajai bankai, Latvijas uzdevumi finanšu sektora pārmaiņu procesā, t.sk. Latvijas Bankas loma Starptautiskā Valūtas fonda īstenotajā Latvijas finanšu sektora novērtēšanas procesā, u.c.). Uzskatu, ka M. Kālis un Z. Zariņa ir īstie cilvēki, kuri var sniegt nozīmīgu ieguldījumu šajā darbā," savu izvēli pamato M. Kazāks.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas padomē darbojas 6 cilvēki – prezidents, prezidenta vietnieks un 4 padomes locekļi. Pašlaik Latvijas Bankas padome darbojas 5 cilvēku sastāvā (detalizētu informāciju sk. https://www.bank.lv/par-mums/struktura).

 

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:
– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.


Citi jaunumi

13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...
17.01.2024.

Apstiprinātas prioritātes un darbības plāns noregulējuma un kompensāciju sistēmas jomā

Latvijas Banka noteikusi noregulējuma un kompensāciju sistēmas...
12.01.2024.

Tirdzniecības šoku pārnese starp valstīm: uzņēmuma līmeņa rezultāti Covid-19 krīzē

Pētījums 1/2024