Publicēts: 03.06.2024.

Latvijas Banka 2023. gadā veica tematisko pārbaudi par 22 finanšu iestāžu (kredītiestādes un izlases kārtā vairākas finanšu iestādes, piemēram, maksājumu iestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības u.c.) sankciju riska pārvaldībai izmantoto IT sistēmu darbības efektivitāti.

Pārbaudē tika izvērtētas 45 IT sistēmas – gan automātiskās un manuālās, gan iekšēji izstrādātie un trešo pušu pakalpojumu sniedzēju piedāvātie risinājumi.

Galvenie secinājumi liecina, ka kopumā iestāžu IT sistēmas spēj efektīvi un savlaicīgi identificēt dažādu sankciju sarakstu subjektus, tostarp ja dati nav pilnīgi. Vienlaikus iestādēm jāturpina pilnveidot savas IT sistēmas, īpaši attiecībā uz manipulēto datu skrīninga kvalitāti un sistēmas lietderības stiprināšanu, lai mazinātu resursus, kas tiek patērēti kļūdainu brīdinājumu apstrādē, kā arī jāstiprina IT sistēmu testēšanas tvērums un kārtība.

Šajās vadlīnijās izklāstīti Latvijas Bankas ieteikumi attiecībā uz sankciju skrīninga sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanu, tostarp kvalitātes pārbaudēm, testēšanu, uzlabojumiem un trešo pušu pakalpojumu sniedzēju izmantošanu. Tāpat vadlīnijās ietverti labās un nevēlamās prakses piemēri, kas tika konstatēti tematiskās pārbaudes ietvaros, ņemot vērā arī starptautiskos labās prakses standartus.

Vadlīnijas efektīvas sankciju riska pārvaldībā izmantojamās informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidei un uzturēšanaiPDF
Uzraudzība