Publicēts: 05.05.2015.

Naktī uz trešdienu, 6. maiju, Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā (EKS sistēmā; tālāk tekstā – EKS sistēma) tiek ieviests jauns – nakts – klīringa cikls. Tas nodrošinās vēl ātrākus un ērtākus norēķinus starpbanku maksājumos EKS sistēmā līdzdarbojošos banku klientiem – uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Latvijas starpbanku maksājumu sistēma ir viena no modernākajām Eiropā. Latvijas Bankas uzturētās EKS sistēmas klīringa cikli ir pieskaņoti starptautiskajos norēķinos plaši izmantotajai starpbanku maksājumu sistēmai STEP2, nodrošinot SEPA standartiem atbilstošu, ātru un lētu eiro maksājumu nosūtīšanu saņēmējiem Latvijā un Eiropā.

Ieviešot jaunu – nakts – klīringa norēķinu ciklu, Latvijas Banka nodrošina vēl operatīvākus pakalpojumus saviem klientiem – kredītiestādēm un citām institūcijām. Šis ir kārtējais solis ceļā, ko Latvijas Banka iet jau kopš 1998. gada, modernizējot un attīstot Latvijas starpbanku norēķinu sistēmu. Pēdējie jauninājumi īpaši nozīmīgi ir to banku klientiem, kuras līdzdarbojas EKS sistēmā.

EKS sistēma tiek papildināta ar nakts klīringa ciklu, kurā norēķins tiek veikts plkst. 21.00. Šāda nakts norēķinu cikla ieviešana dos iespēju EKS sistēmas dalībniekiem paātrināt darbadienas beigās iesniegto klientu maksājumu nosūtīšanu gan tām saņēmēja iestādēm, kuras ir EKS sistēmas dalībnieces, gan arī tām, kuras sasniedzamas, izmantojot STEP2 sistēmu. Saņēmēja iestādes, kuras ir EKS sistēmas dalībnieces, naudas līdzekļus savu klientu kontos varēs ieskaitīt vēl naktī vai uzreiz no paša rīta, savukārt tās, kuras nav EKS sistēmas dalībnieces, bet piedalās STEP2 sistēmā, – neilgi pēc plkst. 9.00. Tas ir aptuveni divas stundas ātrāk nekā līdz šim, jo pašlaik tas iespējams tikai pēc plkst. 11.00 (precīzs laiks ir atkarīgs no katras konkrētās kredītiestādess).

Turpmāk starpbanku maksājumi EKS sistēmā tiks nosūtīti 7 ciklos – plkst. 9.15, 10.30, 11.45, 14.15, 16.15, 18.15 un 21.00. Būtiskākie ieguvēji no pārmaiņām būs to banku klienti, kuras ir EKS sistēmas tiešie dalībnieki (saraksts pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē https://www.bank.lv/par-mums/uzdevumi/maksajumu-sistemas-uzdevumi/eks).

EKS norēķinu ciklu pārmaiņas nosaka Latvijas Bankas padomes 2015. gada martā pieņemtie grozījumi 2010. gada 9. septembra "Dalības kārtībā Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā".

Izziņai

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no valstu centrālo banku galvenajiem uzdevumiem. Šāda maksājumu sistēma būtiski veicina finanšu sektora attīstību valstī, nodrošinot bezskaidrās naudas norēķinus starp kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm. Tikai ar efektīvas maksājumu sistēmas starpniecību valstu centrālās bankas var veikt arī savu galveno uzdevumu – īstenot monetāro politiku. Valsts maksājumu sistēmas galvenie elementi ir finanšu iestādes un sistēmas infrastruktūra (maksājumu tehniskā un administratīvā pārvalde).

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru, apstiprinot tās darbību regulējošos noteikumus, analizējot un prognozējot notikumu attīstību, piedaloties infrastruktūras tehniskajā attīstībā, lai padarītu maksājumu sistēmas darbību iespējami efektīvāku.

Latvijas Banka uztur divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. 2007. gada 19. novembrī darbību uzsāka TARGET2-Latvija sistēma starpbanku eiro maksājumiem – viena no 24 Eiropas automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēmām. Tajā maksājumu apstrāde un norēķins notiek reālajā laikā, nodrošinot darījumu norēķinu tūlītēju galīgumu. Sistēmā lietotais bruto norēķins nozīmē, ka par katru pārskaitījumu tiek veikts atsevišķs norēķins. Uzturot TARGET2-Latvija sistēmu, Latvijas Banka kopā ar citām Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniecēm nodrošina TARGET2 sistēmas darbību.

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma) ir Latvijas Bankas neto norēķinu sistēma, kas sāka darbu 1998. gada 17. novembrī, aizstājot iepriekšējo, uz papīra dokumentu apstrādi balstīto klīringa sistēmu, un tiek izmantota neliela apjoma maksājumiem (retail payments). EKS sistēma uzskatāma par ACH (automated clearing house; automatizētais klīringa centrs) sistēmu, kurā maksājumu apstrādes process ir pilnībā automatizēts un kurā tiek pieņemti un apstrādāti tikai elektroniskie dokumenti. EKS sistēma ir lielākā klientu maksājumu apstrādes sistēma Latvijā un nodrošina ātru, efektīvu un lētu norēķinu veikšanu eiro. Sākot ar 2010. gada 9. novembri, EKS sistēma ir SEPA prasībām atbilstoša sistēma, kas dod iespēju tās dalībniekiem veikt un saņemt eiro maksājumus visā SEPA telpā – ES valstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē un Monako.