Latvijas Banka nodrošina starpbanku neliela apjoma maksājumu sistēmas - Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) - darbu. EKS ir vienīgā Latvijā funkcionējošā klīringa (neto norēķinu) sistēma liela skaita klientu kredīta pārvedumu veikšanai eiro. EKS darbadienā ir septiņi klīringa cikli norēķiniem eiro (EKS eiro norēķiniem darbojas saskaņā ar TARGET2 darbadienu kalendāru).

Sākot ar 2010. gada 9. novembri EKS eiro ir SEPA prasībām atbilstīga sistēma, kas dod iespēju tās dalībniekiem veikt un saņemt eiro maksājumus visā SEPA telpā - ES valstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē un Monako. EKS ir pārveidota atbilstoši Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Eiropas Maksājumu padomes noteiktajām SEPA prasībām. SEPA prasības ietver noteiktus maksājumu apstrādes, infrastruktūru savietojamības un sasniedzamības principus, kā arī godīgus un atklātus pieejamības principus. Lai nodrošinātu savietojamību ar citām SEPA infrastruktūrām un EKS dalībnieku sasniedzamību, EKS veic eiro pārrobežu kredīta pārvedumu ziņojumu apmaiņu ar EBA Clearing sistēmu STEP2.

2009. gada 3. augustā Latvijas Banka nosūtīja Eiropas Maksājumu padomei pievienošanās vēstuli par nodomu EKS veidot kā SEPA kredīta pārvedumu shēmai atbilstīgu klīringa un norēķinu infrastruktūru. Latvijas Bankas vēstulei bija pievienots arī pirmējais EKS SEPA atbilstības pašnovērtējums, ko Latvijas Banka veica saskaņā ar ECB izstrādātajiem SEPA atbilstības nosacījumiem infrastruktūrām. Veiktais pašnovērtējums apliecināja EKS atbilstību SEPA prasībām. 2010. gada novembrī Eiropas Maksājumu padome SEPA kredīta pārvedumu shēmu atbilstošo infrastruktūru sarakstā iekļāva Latvijas Banku kā EKS SEPA operatoru.  2015. gada 3. janvārī Latvijas Banka atjaunoja EKS SEPA atbilstības pašnovērtējumu.

EKS norēķinu veikšanas kārtību nosaka Sistēmas noteikumi dalībai EKS un EKS funkcionālais apraksts (spēkā no 05.05.2015.)

EKS dalībnieku saraksts

Aktualizēts 07.02.2017.

EKS dalībnieku un adresējamo BIC turētāju saraksts norēķiniem eiro

  SEPA kredīta pārvedumu rīkojumu apstrāde Pieņem kredīta pārvedumu rīkojumus ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm Tiešais dalībnieks
Nosaukums Dalības veids BIC Pieņem visus Pieņem tikai EKS dalībnieku kredīta pārvedumus
ABLV Bank, AS T AIZKLV22 ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" T BLIBLV22 ۷   ۷  
Baltikums Bank AS T CBBRLV22 ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "Citadele banka" T PARXLV22 ۷   ۷  
AS Citadele banka Eesti filiaal A PARXEE22 ۷   ۷ PARXLV22
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" N LPNSLV21 ۷   ۷ PARXLV22
AS Pocopay A AKELEE21 ۷   ۷ PARXLV22
AS DNB banka T RIKOLV2X ۷   ۷  
Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle T MOSBLV2X ۷   ۷  
AS Expobank  T LATCLV22 ۷   ۷  
Expobank CZ a.s. A EXPNCZPP ۷   ۷ LATCLV22
AS Expobank Kipras filiāle A LATCCY2L ۷   ۷ LATCLV22
AS Expobank Luksemburgas filiāle A EXPOLU22 ۷   ۷ LATCLV22
Latvijas Banka T LACBLV2X ۷   ۷  
Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums" N LKJFLV21 ۷   ۷ LACBLV2X
Bank M2M Europe AS T LLBBLV2X ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "Latvijas pasta banka" T LAPBLV2X ۷   ۷  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transferta" A TRSFLV21 ۷   ۷ LAPBLV2X
AS "Meridian Trade Bank" T MULTLV2X ۷   ۷  
AS "Meridian Trade Bank" Lithuanian Branch A MULTLT2X ۷   ۷ MULTLV2X
AS "NORVIK BANKA" T LATBLV22 ۷   ۷  
AS "PrivatBank" T PRTTLV22 ۷   ۷  
GFC Good Finance Company AS A GFCBEE22 ۷   ۷ PRTTLV22
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" T RIBRLV22 ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" T RTMBLV2X ۷   ۷  
SIA "FSC EU" A FSCELV22 ۷   ۷ RTMBLV2X
SIA TRANSACT PRO A TPROLV22 ۷   ۷ RTMBLV2X
Rigensis Bank AS T RGNSLV22 ۷   ۷  
Valsts kase T TRELLV22 ۷   ۷  
 
T - tiešais dalībnieks
N - netiešais dalībnieks
A - adresējamā BIC turētājs