TARGET2 sistēma tiek izmantota kopš 2007. gada, nodrošinot efektīvu maksājumu iespējas Eiropā un rada iespēju tālākai finanšu infrastruktūru integrācijai Eiropā. TARGET2 sistēmas priekšrocības - izveidota vienota tehniskā platforma, kas nodrošina vienādus nosacījumus visās TARGET2 sistēmai pievienojušajās valstīs un iespēju pievienot tai jaunas dalībvalstis (plašāka informācija ECB mājas lapā). Šobrīd Eirosistēma analizē iespējas vidējā termiņā modernizēt TARGET2 sistēmu.

Juridiski un operacionāli katrā dalībvalstī, kas pievienojas TARGET2 sistēmai, tiek saglabāts decentralizācijas princips. TARGET2-Latvija sistēma darbību uzsāka 2007. gada 19. novembrī, un Latvijas komercbankas, Latvijas Banka un Valsts kase tai pievienojas kā tiešie dalībnieki. Norēķinus TARGET2-Latvija sistēmā veic arī papildsistēmas: Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS), AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" vērtspapīru norēķinu sistēma DENOS, kā arī SIA "First Data Latvia". TARGET2-Latvija sistēma saviem dalībniekiem nodrošina efektīvu, ātru un drošu infrastruktūru eiro maksājumu veikšanai, norēķiniem izmantojot Latvijas Bankas naudas līdzekļus.

Normatīvie akti par TARGET2-Latvija

TARGET2-Latvija dalībnieku saraksts

Aktualizēts 11.10.2017.

ABLV Bank, AS AIZKLV22
Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" BLIBLV22
AS BlueOrange Bank CBBRLV22
Akciju sabiedrība "Citadele banka" PARXLV22
Danske Bank A/S filiāle Latvijā MARALV22
Luminor Bank AS RIKOLV2X; NDEALV2X
AS Expobank  LATCLV22
Latvijas Banka LACBLV2X
Signet Bank AS LLBBLV2X
Akciju sabiedrība "Latvijas pasta banka" LAPBLV2X
AS "Meridian Trade Bank" MULTLV2X
AS "NORVIK BANKA" LATBLV22
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā OKOYLV2X
AS "PrivatBank" PRTTLV22
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" RTMBLV2X
Rigensis Bank AS RGNSLV22
AS "SEB banka" UNLALV2X
Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle HANDLV22
"Swedbank" AS HABALV22
Valsts kase TRELLV22Papildsistēmas

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma
SIA "First Data Latvia"