Publicēts: 12.12.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 12. decembrī

Latvijas Banka laidusi apgrozībā 1 lata sudraba piemiņas monētu "Liktenis", noslēdzot triju monētu sēriju "Pamati" nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" ietvaros. Monēta ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

Monēta "Liktenis"

Tradicionālajos latviešu priekšstatos, kas poētiski formulēti teikās, pasakās un tautasdziesmās, jo skaidri iezīmējas likteņa, lemtības un arī nolemtības motīvi. Trīs dievības - Laima, Dēkla un Kārta -, bērnam dzimstot, nosaka viņa turpmākās dzīves metus un saturu un pavada viņu visu mūžu. Taču šajā dievišķi noteiktajā dzīves gājumā būtisks ir arī ētiskais piepildījums, pozitīvo kvalitāšu pretstatījums negatīvajām, labā uzvara pār ļauno pēc grūtas un smagas cīņas.

Monētas reversā uz stilizētas ainavas fona attēlota simboliska, arhetipiska zīme - zelta ābele. Šī ābele, kas savieno zemi ar debesīm, profāno ar sakrālo, ir daudzu tautu mītiskajos priekšstatos būtiskais pasaules koks - ass, kas notur līdzsvarā cilvēka dzīvi, apjaušamo dabu un neizprotamos viņsaules spēkus. Vienlaikus ābele simbolizē dievišķo spēku piedāvāto zemesdzīves gandarījumu, ko saņem tikai ētiski pozitīvā varone vai varonis.

Sērija "Pamati"

Sērijā laistas apgrozībā trīs monētas: "Zeme", "Debess" un "Liktenis".

Monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" sērija "Pamati" stāsta par tām tautas pamatvērtībām, kas ir mūžīgas, visai cilvēcei kopīgas un tomēr katras nācijas tradīcijās un priekšstatos atšķirīgas. Šīs vērtības ir zeme - matērija kā visa dzīvā pamats un vienīgais spēka avots-, Gaisma un Tumsa - to secīgā maiņa, cikliskums, ritums, kas padara iespējamu laiku,- un Liktenis - cilvēciskās nolemtības atbildīgā nasta.

Latvijas valsts politiskā vēsture nav gara, toties sarežģīta un dažādos laikos dažādi traktēta. Latviešu nācijas vēsture ir ilgāka, bet arī relatīvi īsa. Taču valsts un nācijas garīgais pamats tapis ilgi, un tajā satiekas ģenētiskā informācija, kas tagadnes latvieti saista ar pirmajiem cilvēkiem, un iegūtie domāšanas, jušanas un spriestspējas elementi, kuru pamatā ir ainaviskā, klimatiskā, reliģiskā, sadzīviskā un politiskā pieredze.

Modernais cilvēks, rosīdamies savā ikdienā un pīdamies tās nosacījumos, nereti iedomājas, ka var lidot brīvi kā putns, kur vien ienāk prātā. Taču tā nav. Neredzamas saites ikvienu no mums tur līdzsvarā starp zemi un debesīm, starp dabas doto, no senčiem mantoto un pašu rokām darināto realitāti un mūžības, Visuma biedējoši vilinošo neizzināmību.

Piedzimstot mēs saņemam savu mitoloģisko pagātni kā daļu no nebeidzamās dievu saspēles pasaules izplatījumā. Un mūsu pašu ziņā ir, ko ar šo dāvanu mūža gaitā izdarīsim: atstāsim neievērotu vai tieksimies izzināt, līdzdarboties un nodot tālāk saviem bērniem.

Programma "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības"

Latvijas Banka ar sēriju "Pamati" iesākusi līdz šim plašākās nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu sērijas veidošanu. Iecerēto 4 sēriju 12 monētās būs attēlota Latvija Eiropas un pasaules kontekstā. Monētu programmas mērķis ir parādīt, kas mēs esam un kādi esam, parādīt to citiem un - kas varbūt ir vēl svarīgāk - arī pašiem sev.

Programmu veidos četras triju monētu sērijas. Pirmā, jau pabeigtā sērija ir "Pamati", kas veltīta mūžīgajām vērtībām. Nākamās sērijas stāstīs par Latvijas vēsturi, likteni, valsts tapšanu. Veiksmīgas programmas realizācijas un būtisku ierosinājumu gadījumā sērijas būs iespējams paplašināt, resp., pašreizējā skaitliskā koncepcija 4x3 (četras sērijas, katrā pa trim monētām)  ir atvērta un tajā iespējamas korekcijas.

Visu programmas monētu aversos redzēsim tēmu simbolizējošus un programmas kompozicionālu viengabalainību veidojošus motīvus. Lai monētas būtu saturiski blīvākas, ar lielāku tematisko un emocionālo slodzi, tradicionāli monētu aversos attēlotais Latvijas Republikas lielais ģerbonis tiks izmantots tikai saturiski atbilstošā gadījumā.

Monēta "Liktenis" un abas pārējās sērijas "Pamati" monētas iegādājamas Latvijas Bankā un citās tradicionālās monētu - bankās, suvenīru un juvelieru veikalos. Pagaidām trīs sērijas monētas iegādājamas atsevišķās kārbiņās, bet gada beigās tās būs pieejamas arī kopīgā iesaiņojumā.