Publicēts: 11.04.2014. Aktualizēts: 12.09.2022.

Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēma (VNS sistēma) nodrošina ar Eirosistēmas monetārās politikas un TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta operācijām saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, ar Centrālo banku korespondentattiecību modeli (CCBM) saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, kā arī veic citu vērtspapīru uzskaiti. VNS sistēma darbojas saskaņā ar "Dalības kārtību Latvijas Bankas VNS sistēmā".

VNS sistēmas dalībnieku saraksts

Aktualizēts 07.09.2022.

Baltic International Bank, SE BLIBLV22
BluOr Bank AS CBBRLV22
AS "Citadele banka" PARXLV22
Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
AS Expobank  LATCLV22
Finanšu un kapitāla tirgus komisija  
Latvijas Banka LACBLV2X
Signet Bank AS LLBBLV2X
AS "LPB bank" LAPBLV2X
AS "Industra Bank" MULTLV2X
AS "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22
AS "Rietumu Banka" RTMBLV2X
AS "SEB banka" UNLALV2X
"Swedbank" AS HABALV22

Darbības jomas