Publicēts: 11.04.2014

Latvijas Bankas Vērtspapīru un nodrošinājuma sistēma (VNS sistēma) nodrošina ar Eirosistēmas monetārās politikas un TARGET2-Latvija sistēmas dienas kredīta operācijām saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, ar Centrālo banku korespondentattiecību modeli (CCBM) saistīta vērtspapīru nodrošinājuma uzskaiti, kā arī veic citu vērtspapīru uzskaiti. VNS sistēma darbojas saskaņā ar "Dalības kārtību Latvijas Bankas VNS sistēmā".

VNS sistēmas dalībnieku saraksts

Aktualizēts 22.12.2020.

Baltic International Bank, SE

BLIBLV22

AS BlueOrange Bank

CBBRLV22

AS "Citadele banka"

PARXLV22

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

RIKOLV2X

AS Expobank 

LATCLV22

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

 

Latvijas Banka

LACBLV2X

Signet Bank AS

LLBBLV2X

AS "LPB bank"

LAPBLV2X

AS "Industra Bank"

MULTLV2X

AS "PrivatBank"

PRTTLV22

AS "Reģionālā investīciju banka"

RIBRLV22

AS "Rietumu Banka"

RTMBLV2X

Rigensis Bank AS

RGNSLV22

AS "SEB banka"

UNLALV2X

"Swedbank" AS

HABALV22


Darbības jomas