en
Aktualizēts: 31.03.2021

"Makroekonomisko Norišu Pārskats" (ISSN 1691-5933), kas aizstāja kopš 1994. gada publicēto Latvijas Bankas ceturkšņa informatīvo biļetenu "Monetārais Apskats" (pēdējais izdevums - 2/2009) un iznāk 2 reizes gadā.

Izdevumā, izmantojot Latvijas Bankas, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus, vērtētas ārējā sektora un eksporta, finanšu tirgus, iekšzemes pieprasījuma un piedāvājuma, izmaksu un cenu, kā arī maksājumu bilances norises un sniegtas tautsaimniecības attīstības un inflācijas prognozes.

Izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

2021

Marts
Statistikas tabulas

2020

Septembris
Statistikas tabulas

2019

Decembris
Statistikas tabulas

Jūnijs
Statistikas tabulas

2018

Decembris
Jūnijs

2017

Decembris
Jūnijs

2016
Decembris
Jūnijs

2015
Decembris
Jūnijs

2014. gads
Decembris (jaunākās izmaiņas IKP un inflācijas operatīvajās prognozēs)
Jūnijs
Marts
Janvāris

2013
Oktobris
Jūlijs
Aprīlis
Janvāris

2012
Oktobris
Jūlijs
Aprīlis
Janvāris

2011
Oktobris
Jūlijs
Aprīlis
Janvāris

2010
Septembris
Jūnijs
Februāris

2009. gada izdevums