Finanšu pārskati kopā ar Latvijas Bankas valdes ziņojumu, informāciju par Latvijas Bankas monetāro politiku saistībā ar tautsaimniecības rādītājiem, kā arī informāciju par Latvijas Bankas darbību veido Latvijas Bankas gada pārskatu, kas ir nozīmīgākā publikācija par centrālās bankas darbību.

Sākot ar 2009. gadu, Latvijas Banka publisko Latvijas Bankas finanšu pārskatus vienlaikus ar revidentu ziņojuma publiskošanu jau pirms gada pārskata apstiprināšanas.

2018

Finanšu pārskati

1992-2017