Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 05.04.2022.

Latvijas Banka 2020

Latvijas Bankas finanšu pārskati ļauj gūt vispusīgu priekšstatu par ieguldījumu drošību, likviditāti un struktūru valūtu, sektoru, kredītreitingu, rezidences u.c. dalījumos, kā arī sniedz informāciju par finanšu riskiem un Latvijas Bankas darbības rezultātiem, pārvaldot ārvalstu valūtas un zelta rezerves.

Finanšu pārskati kopā ar Latvijas Bankas valdes ziņojumu, informāciju par Latvijas Bankas monetāro politiku saistībā ar tautsaimniecības rādītājiem, kā arī informāciju par Latvijas Bankas darbību veido Latvijas Bankas gada pārskatu, kas ir nozīmīgākā publikācija par centrālās bankas darbību.

Sākot ar 2009. gadu, Latvijas Banka publisko Latvijas Bankas finanšu pārskatus vienlaikus ar revidentu ziņojuma publiskošanu jau pirms gada pārskata apstiprināšanas.

Sākot ar 2021. gada pārskatu, Latvijas Banka publisko savu pārskatu arī speciālā tīmekļvietnē.


+ Atlasīt gadu
Gads: