Finanšu pārskati kopā ar Latvijas Bankas valdes ziņojumu, informāciju par Latvijas Bankas monetāro politiku saistībā ar tautsaimniecības rādītājiem, kā arī informāciju par Latvijas Bankas darbību veido Latvijas Bankas gada pārskatu, kas ir nozīmīgākā publikācija par centrālās bankas darbību.

Sākot ar 2009. gadu, Latvijas Banka publisko Latvijas Bankas finanšu pārskatus vienlaikus ar revidentu ziņojuma publiskošanu jau pirms gada pārskata apstiprināšanas.

2016

Gada pārskats

Finanšu pārskati

2015

Gada pārskats

Finanšu pārskati

2014

Gada pārskats

Finanšu pārskati

2013

Gada pārskats 

Finanšu pārskati 

2012

Gada pārskats 

Finanšu pārskati 

2011

Gada pārskats 

Finanšu pārskati 

2010

Gada pārskats 

Finanšu pārskati 

2009
Gada pārskats

Finanšu pārskati

2008
Gada pārskats
Finanšu pārskati

2007
Gada pārskats

2006
Gada pārskats

2005
Gada pārskats

2004
Gada pārskats

2003
Gada pārskats

2002
Gada pārskats

2001
Gada pārskats

2000
Gada pārskats

1999
Gada pārskats

1998
Gada pārskats

1997
Gada pārskats

1996
Gada pārskats

1995
Gada pārskats

1994
Gada pārskats

1993
Gada pārskats

1992
Gada pārskats