Publicēts: 26.02.2016.

Latvijas maksājumu sistēmā 2015. gadā veikts 361 milj. kredītiestāžu, elektroniskās naudas (e-naudas) iestāžu, maksājumu iestāžu, Latvijas Bankas, VAS "Latvijas Pasts" un Valsts kases klientu maksājumu. To kopapjoms bija 366 mljrd. eiro (t.i., vidēji dienā 1 milj. maksājumu 1 mljrd. eiro kopapjomā).

2015. gada 1. pusgadā Latvijā veikti 174 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 177 mljrd. eiro kopapjomā, savukārt 2. pusgadā – 187 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 189 mljrd. eiro kopapjomā.

2015. gada 2. pusgadā mūsu valstī turpinājās plaša bezskaidrās naudas maksājumu izmantošana. Salīdzinājumā ar 2015. gada 1. pusgadu kopējais klientu veikto maksājumu skaits pieauga par 7.5%, bet maksājumu kopapjoms – gandrīz par 7%. Bezskaidrās naudas maksājumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja karšu maksājumi, kas bija visbiežāk lietotie maksājumi bezskaidrā naudā.

Lai nodrošinātu karšu maksājumu veikšanu un maksājumu karšu izmantošanu, 2015. gada beigās Latvijā bija izdoti 2.4 milj. maksājumu karšu, no kurām lielākā daļa bija debetkartes. Iedzīvotājiem bija pieejams 31 tūkst. karšu pieņemšanas vietu termināļu (POS) un 1 058 bankomāti.

Paplašināts pārskats par starpbanku maksājumu sistēmu darbību, maksāšanas līdzekļu attīstību un citām bezskaidrās naudas norēķinos būtiskām jomām pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē https://www.bank.lv/statistika/maksajumu-sist-statistika/lv-maksajumu-statistika.

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā, t.sk. divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. TARGET2-Latvija ir starpbanku eiro maksājumu sistēma, kas ietilpst Eiropas Vienotajā automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET2. Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma) ir neto norēķinu sistēma, kas tiek izmantota neliela apjoma maksājumiem.