Publicēts: 12.05.2015.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma grozījumus 2013. gada 12. decembra "Noteikumos par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (spēkā ar 01.07.2015.).

Atbilstoši grozījumiem Kredītu reģistra likumā "Noteikumos par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" noteikta kārtība, kādā Kredītu reģistra dalībnieks (vai ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks), kas ir kredītinformācijas lietotājs Kredītinformācijas biroju likuma izpratnē, pieprasa un saņem Kredītu reģistrā iekļautās ziņas ar kredītinformācijas biroja starpniecību.

Ar grozījumiem paredzēta iespēja Kredītu reģistra dalībniekam saņemt ziņas saistībā ar valsts programmu, kurā valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemta aizdevuma atdošanai.

Grozījumos iekļautas arī vairākas citas mazāk būtiskas pārmaiņas, kas nosaka Latvijas Bankas un dalībnieku sadarbību elektroniskās informācijas apmaiņas procesā.

Šodien pieņemti arī grozījumi 2013. gada 11. novembra "Naudas zīmju pārvaldības kārtībā Latvijas Bankā" (spēkā ar 15.06.2015.).

Mainītas aizdomīgo un bojāto eiro naudas zīmju ekspertīzes un apmaiņas veikšanas normas, ņemot vērā pieredzi, kas uzkrāta pēc Latvijas pievienošanās eiro zonai un piemērojot atbilstošās Eirosistēmas normas.

Grozījumi arī precizē bojāto eiro naudas zīmju apmaiņas atteikuma nosacījumus un nosaka turpmāko rīcību ar bojātām naudas zīmēm, kuru apmaiņa atteikta. Tiek noteikts, ka apgrozībai nederīgas naudas zīmes, lai nepieļautu to atgriešanos apgrozībā un novērstu iespējamās krāpnieciskās darbības, netiek atdotas atpakaļ klientam. Precizētas arī darbības ar naudas zīmēm, kurām ir viltojuma pazīmes.

Detalizētu eiro naudas zīmju apmaiņas un ekspertīzes veikšanas kārtību, kurā paredzēts noteikt bojāto un tīši bojāto naudas zīmju kritērijus un bojāto naudas zīmju apmaiņas nosacījumus, no klienta saņemtās un citas svarīgas informācijas izvērtēšanas un Latvijas Bankas naudas zīmju ekspertīzes un naudas apstrādes kontroles komisijas lēmuma pieņemšanas kārtību, līdz 2015. gada 15. jūnijam pieņems Latvijas Bankas valde.