Publicēts: 10.12.2014.
Turpinot attīstīt starpbanku maksājumu sistēmas, Latvijas Banka 2014. gada 9. decembrī sākusi nodrošināt Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas; tālāk tekstā – EKS sistēma) tiešo savienojumu ar EBA Clearing uzturēto STEP2 starpbanku maksājumu sistēmu.

EBA Clearing uzturētā STEP2 sistēma ir vienīgā neliela apjoma maksājumu sistēma, kas nodrošina visu Eiropas Savienības kredītiestāžu sasniedzamību Vienotajā eiro maksājumu telpā (SEPA).

Latvijas Banka kļuvusi par STEP2 sistēmas tiešo dalībnieku. Līdz šim EKS sistēmas savienojums ar STEP2 sistēmu tika nodrošināts, izmantojot Deutsche Bundesbank uzturēto sistēmu RPS SEPA Clearer.

Paredzams, ka šīs pārmaiņas pozitīvi ietekmēs Latvijas starpbanku maksājumus – samazināsies maksājumu apmaiņas laiks starp EKS sistēmu un STEP2 sistēmu, tādējādi dodot iespēju EKS sistēmas dalībniekiem vairāk nekā par stundu paildzināt maksājumu pieņemšanas no klientiem laiku un uzlabot klientu maksājumu apkalpošanas procedūras tajās kredītiestādēs, kuras piedalās EKS sistēmā.

Vakar, 9. decembrī – pirmajā tiešā savienojuma darbadienā – starp EKS sistēmu un STEP2 sistēmu veikta vairāk nekā 130 tūkst. maksājumu apmaiņa (to kopsumma sasniedza 215 milj. eiro).

Šoruden Latvijas Bankas padome pieņēma vairākus lēmumus par Latvijas starpbanku maksājumu sistēmas darbības uzlabojumiem, t.sk. ar 2014. gada novembri EKS sistēmas darbs Latvijā tiek nodrošināts arī tajās Ministru kabineta pārceltajās darba dienās, kuras ir eiro maksājumu sistēmas TARGET2 brīvdienas. Tas dod iespēju kredītiestādēm, kuras ir EKS sistēmas dalībnieces, paātrināt klientu maksājumu izpildi un tādējādi veicināt pilnvērtīgu uzņēmumu darbību pārceltajās darba dienās.