Publicēts: 25.10.2013. Aktualizēts: 26.10.2013.

Šodien ar svinīgu ceremoniju Dailes teātrī Rīgā atklāta ceļojošā "Eiro izstāde", kas ievada plašu Latvijas sabiedrības informēšanu par kopīgo valūtu – eiro banknotēm un monētām, to izskatu un pretviltošanas elementiem.

Par eirozonas 18. dalībvalsti Latvija kļūs 2014. gada 1. janvārī. Gatavojoties šim nozīmīgajam notikumam, Eiropas Centrālā banka (ECB) un Latvijas Banka (LB) īstenos plašas sabiedrības informēšanas aktivitātes, kuru mērķis – dot iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam gūt pilnīgu informāciju par eiro naudaszīmēm, to izskatu un drošību.

Ceļojošā "Eiro izstāde" uzskatāma par vienu no būtiskākajiem elementiem iedzīvotāju iepazīstināšanā ar eiro, jo Dailes teātrī izvietotajā ekspozīcijā vienkopus varēs iegūt visu nepieciešamo informāciju par jauno naudu – uzzināt par tās vēsturi, banknošu un monētu dizainu un drošību, otrās jeb Eiropas sērijas banknotēm. "Eiro izstāde" līdz 13. decembrim pieejama Dailes teātra ēkā Rīgā, Brīvības ielā 75 – to var aplūkot gan teātra izrāžu apmeklētāji, gan ikviens cits interesents.

Vēl viens būtisks sabiedrības informēšanas pasākums – sūtījums ikvienai mājsaimniecībai. Gada beigās cilvēki saņems bukletu ar detalizētu informāciju par eiro banknotēm un monētām. Komplektā būs divas makā ērti ievietojamas kartes, kuru viena puse ļaus iedzīvotājiem vienkārši pārbaudīt atbilstību pārejas kursam no lata uz eiro, bet otrā pusē redzami visi banknošu pretviltošanas elementi. Šādi bukleti un makā ievietojamas kartes ļoti labi noderējušas visās iepriekšējās kampaņās, pārejot no nacionālās valūtas uz eiro.

Šodien svinīgās "Eiro izstādes" atklāšanas ceremonijas laikā tika prezentēti televīzijas klipi par eiro banknošu dizainu un drošības pazīmēm, kurus neilgi pirms un pēc eiro ieviešanas demonstrēs Latvijas televīzijās.

Pirmā klipa centrālā tēma ir tilts – Eiropas vienotības simbols un dominējošais eiro dizaina elements. Otrais televīzijas klips veltīts Kalnciema ielas tirdziņam un tajā norisošajām ikdienas aktivitātēm - tirdzniecībai, bērnu rotaļām, pastaigām. Vienlaikus tiek veikta simboliska eiro pretviltošanas elementu iepazīšana, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot, kā arī tiek parādīts, kā ar šādu vienkāršu rīcību var pārbaudīt eiro banknošu īstumu.

Lai piesaistītu plašāku uzmanību kampaņas galvenajam vēstījumam, televīzijas klipus papildinās reklāmas laikrakstos un žurnālos, interneta medijos un vides reklāmas.

Eiro izstādes atklāšanas pasākumā ECB Banknošu direktorāta direktors Tons Ross norādīja, ka eiro banknotes un monētas ir vistaustāmākais Eiropas integrācijas simbols, kuru Latvijas iedzīvotāji jau pavisam drīz sāks lietot savā ikdienā.

T. Ross sīkāk informēja par ECB un LB plānotajām aktivitātēm iedzīvotāju informēšanā par jauno naudu. Informēšanas aktivitāšu laikā paredzēts koncentrēties uz iedzīvotājiem, lai palīdzētu viņiem iepazīties ar eiro naudaszīmēm. Kampaņas centrālais elements ir ceļojošā "Eiro izstāde", kas domāta ikvienam – jaunāka un vecāka gadagājuma cilvēkiem, profesionāliem naudas lietotājiem un visiem citiem. Izstādes elementi veidoti, lai būtu interesanti ikvienam - ar izglītojošām spēlēm, interaktīviem ekrāniem un speciāli bērniem adaptētu informāciju.

LB Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms uzsvēra - lai gan gandrīz visa sabiedrība nu jau zina, kā izskatīsies Latvijas eiro monētas, un ļoti atzinīgi tās vērtē, eiro banknošu tēli un drošības pazīmes lielākajai daļai vēl ir sveši. Eiro, tāpat kā lats, ir droša nauda, tomēr, lai katrs no mums justos droši, tā ir jāpazīst.

Tas nebūs sevišķi grūts uzdevums vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs gandrīz nemaz nesaskarsimies ar naudas vienību nominālu pārmaiņām - klāt jau zināmajām banknošu un monētu nomināliem nāks tikai 200 eiro banknote. Otrkārt, eiro banknotes ir dažādu izmēru un krāsas, kas padara tās vieglāk atpazīstamas un iegaumējamas, kas jo īpaši svarīgi cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Treškārt, eiro banknotēs mēs viegli atradīsim mums jau pazīstamās drošības pazīmes, ko var viegli noteikt, banknoti aptaustot un apskatot.

Par "Eiro izstādi"

Ceļojošā "Eiro izstāde" tika atklāta 2008. gada 1. jūnijā Eiropas Centrālās bankas telpās Vācijā, Frankfurtē. Kopš tā laika izrāde viesojusies daudzās Eiropas pilsētās - Bratislavā, Barselonā, Romā, Berlīnē, Luksemburgā, Varšavā, Tallinā, Bukarestē, Parīzē, Sofijā, Madridē. To kopumā apskatījuši vairāk nekā 250 000 cilvēku.

Izstādē izvietoti vairāki multimediāli stendi (par eiro vēsturi, pirmās un otrās sērijas banknotēm, drošības pazīmēm, monētām); tāpat speciāli padomāts par jaunākajiem apmeklētājiem, kuriem atvēlētas aktivitātes Bērnu stūrītī.

"Eiro izstādes" laikā plānoti vairāki speciāli pasākumi ģimenēm – sestdienu Ģimeņu rīti.

Izstādi Dailes teātra telpās varēs apskatīt līdz 2013. gada 13. decembrim. Izstādes rīkotāji – ECB un LB sadarbībā ar Dailes teātri.

Ieeja izstādē visiem apmeklētājiem ir bez maksas. Sīkāka informācija atrodama interneta vietnēs www.eiroizstade.lv un www.jaunas-euro-banknotes.eu.

Fotogalerija no izstādes atklāšanas