Publicēts: 24.01.2013.

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un obligāto rezervju normu.

Lai gan 2013. gadā sagaidāms mērens iekšējā pieprasījuma un patēriņa kāpums ienākumu pieauguma dēļ, nopietni riski cenu stabilitātei vidējā termiņā nepastāv un gada vidējā inflācija ir sagaidāma zema – Latvijas Bankas pamatprognoze ir 2.0%. Ekonomiskās izaugsme, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir sagaidāma nedaudz lēnāka – bāzes scenārijs 2013. gadam ir 3.6% – galvenokārt ārējo risku un ar tiem saistītās investīciju atlikšanas dēļ. Tādēļ Latvijas Bankas padome uzskata, ka pašreizējie monetārās politikas nosacījumi ir atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.09.2012.

2.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

3.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

6.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

9.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.050

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.075

Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos", kuri stāsies spēkā ar 01.02.2013.
Noteikumos precizēts, ka licence netiek izsniegta ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas vietai, kurā jau ir spēkā esoša licence. Noteikumos arī precizēts, kādam mērķim izmantojama kapitālsabiedrību sniegtā informācija par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu un kursiem.