Publicēts: 12.09.2012.

Latvijas Banka Kredītu reģistra un kases pakalpojumus klientiem – privātpersonām – turpmāk Rīgā sniegs rekonstruētajā ēkā K. Valdemāra ielā 1B.

Kredītu reģistrs, kas apkopo ziņas par aizņēmējiem, to galviniekiem un viņu saistībām, šai ēkā izsniedz informāciju pašiem aizņēmējiem – fiziskām un juridiskām personām. Tādējādi Kredītu reģistra iepriekšējā mājvietā – Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēkā Pārdaugavā – turpmāk notiks tikai skaidras naudas darījumi ar bankām, kas ļauj paaugstināt skaidrās naudas uzglabāšanas, apstrādes un aprites drošību.

Klientu kases skaidras naudas darījumiem – bojātu lata naudas zīmju maiņa, eiro skaidras naudas pārdošana un lata jubilejas un piemiņas monētu tirdzniecība – ēkā K. Valdemāra ielā 1B sāks darbu š.g. 17. septembrī.

(Minētie Kredītu reģistra un skaidras naudas pakalpojumi klientiem tiek sniegti arī Latvijas Bankas filiālēs Daugavpilī un Liepājā.)

Ēkā pēc tās rekonstrukcijas no nomātām telpām atgriezusies Latvijas Bankas Statistikas pārvalde, kura vāc, reģistrē, apkopo un publicē finanšu statistikas datus un valsts maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamos statistikas datus.

Tāpat šajā ēkā strādās Kases un naudas apgrozības pārvalde, kas koordinē Latvijas Bankas darbības ar skaidro naudu, pārzina lata skaidrās naudas apgrozību valstī un organizē jaunu lata banknošu un monētu izstrādi un piegādi, un Maksājumu sistēmu pārvalde, kas organizē un uztur starpbanku maksājumu sistēmu darbību, kas nepieciešamas gan starpbanku maksājumu, gan kredītiestāžu klientu maksājumu veikšanai, un tajā ietilpstošais Kredītu reģistrs.

Visas klientu apkalpošanas zāles, kā arī sanāksmju telpas ir pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – piekļuvi visiem 3 stāviem nodrošina atbilstošs pacēlājs.

Ēka K. Valdemāra ielā 1B ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā (ir UNESCO Pasaules mantojuma objekts).

Tā celta 1890. gadā Vidzemes muižniecības kredītbiedrībai, arhitekts ir Rīgas Politehniskā institūta profesors Arhitektūras fakultātes dekāns Johanness Kohs. Starpkaru periodā ēkā atradās Valsts Zemes banka. Padomju laikā – Latvijas PSR Lauksaimniecības banka, vēlāk Rīgas Uzskaites un kredīta tehnikums, kas pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas kā Latvijas Banku koledža (vēlāk Banku augstskola) īsu laiku bija Latvijas Bankas struktūrvienība. Vienā ēkas daļā no 1993. līdz 2009. gadam ir darbojusies arī "Parex bankas" filiāle "Citadele".

Pēc tam, kad ēka pilnībā nonāca Latvijas Bankas īpašumā, to nolēma rekonstruēt, jo ēkas fasāde un interjers, un jo īpaši iekšējās inženierkomunikāciju sistēmas (apsildes sistēmas, ūdensvads, elektroinstalācija) bija savu laiku nokalpojušas un to ekspluatācija vairs nenodrošināja atbilstību pastāvošajām būvnormatīvu prasībām. Vairāk materiālu par ēku, tai skaitā vizuālu, pieejami Latvijas Bankas interneta vietnē.