Publicēts: 13.07.2011.

Ņemot vērā to, ka pašreizējie inflācijas riska faktori nav saistīti ar pieprasījuma kāpumu un ka pašlaik riski cenu stabilitātei vidējā termiņā ir ierobežoti, Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un banku sektoram noteikto obligāto rezervju normu.

Lai gan inflācija pēdējo mēnešu laikā ir augusi, to gluži kā iepriekš noteikuši vairāki pārejoši faktori – globālo naftas un pārtikas cenu un Latvijas nodokļu likmju kāpums. Prognozējams, ka vidējā termiņā inflācija mazināsies, gada vidējai inflācijai atgriežoties 2.5-3% līmenī.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

 

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.03.2010.

3.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

7.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

15.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

30.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.25

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.375

 

Latvijas Bankas padome apstiprināja grozījumus Latvijas Bankas noteikumos "Kredītu reģistra noteikumi", lai uzlabotu kredītu devēju – Kredītu reģistra dalībnieku – iespējas izvērtēt esošo un potenciālo aizņēmēju kredītspēju, kā arī lai paplašinātu finanšu tirgus un makroekonomiskās analīzes iespējas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Latvijas Bankai.

Kā nozīmīgākie grozījumi "Kredītu reģistra noteikumos" minama jaunu ziņu iekļaušana par aizņēmēja saistību statusu, to rašanās un izpildes veidu, kas dos iespēju precīzāk noteikt aizņēmēja saistību pašreizējo statusu un veidu, kādā saistības radušās un izpildītas, kā arī tas, ka turpmāk netiks vāktas ziņas par Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpumiem un citiem būtiskiem līguma pārkāpumiem, lai novērstu to, ka Kredītu reģistra dalībnieki pārkāpumus vērtē subjektīvi. Vienlaikus saglabāta ziņu vākšana par maksājumu kavējumiem.

Daļa no noteikumu grozījumiem stāsies spēkā 2011. gada 25. jūlijā, daļa – grozījumi, kas prasa izmaiņas Kredītu reģistra dalībnieku informācijas sistēmās, – 2012. gada 1. februārī. Grozījumi paredz pārejas periodu līdz 2012. gada 30. jūnijam, kura laikā dalībnieki pārskatīs un aktualizēs Kredītu reģistrā esošās ziņas.

Lai atbilstoši "Kredītu reģistra noteikumos" veiktajiem grozījumiem arī turpmāk nodrošinātu efektīvu ziņu apmaiņu starp Latvijas Banku un Kredītu reģistra dalībniekiem, vienlaikus tika veikti arī attiecīgi grozījumi Latvijas Bankas noteikumos "Noteikumi elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku".

Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina ziņu par aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu ar mērķi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju Kredītu reģistra dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un pašiem aizņēmējiem (fiziskajām un juridiskajām personām).